CĐ ngành giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

24/10/2018 - 08:29

(LĐBD) - Những năm qua, công đoàn (CĐ) ngành giáo dục (GD) tỉnh Bình Dương đã phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

 
Ông Nguyễn Đình Khánh- PCT LĐLĐ tỉnh BD  trao bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân, tập thể năm học 2017-2018
 
 
Nhiều kết quả nổi bật
Nhiều năm qua, hoạt động dạy và học ở các cơ sở GD đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, đi vào chiều sâu. Theo đó, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” được đẩy mạnh trên tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS; tích cực sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý... Hàng năm, CĐ ngành GD tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa CĐ và chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy và phát huy truyền thống “Tôn sư, trọng đạo”; giúp cán bộ, giáo viên, HS hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Để phong trào thi đua phát huy hiệu quả, bên cạnh việc gắn thực hiện phong trào với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, CĐ ngành còn thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, thao giảng, nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến, kinh nghiệm làm đồ dùng dạy học, giao lưu văn hóa, văn nghệ... 
Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Sở GD tỉnh Bình Dương khẳng định, trong năm học 2017-2018, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ và có sự thay đổi nhân sự sau Đại hội, nhưng cán bộ CĐ các trường đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tham gia trong công tác quản lý, GD, đổi mới phương pháp GD, chủ động đẩy mạnh thi đua góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường…Từ việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, đội ngũ CBGV, người lao động đã vượt khó, vươn lên để tự học, tự bồi dưỡng. Theo đó, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD không ngừng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ, đáp ứng nhiệm vụ. Toàn ngành có số GV đạt chuẩn là:100% cán bộ quản lý đạt chuẩn, trên chuẩn 89,28%;  giáo viên dạy lớp đạt chuẩn 99.9%, trên chuẩn 71,48%... 
 
CĐ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà giáo, NLĐ
Trong năm học qua, việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, NLĐ được CĐ các cấp chủ động, tích cực thực hiện. Các CĐCS đã chăm  lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, NLĐ. CĐ cùng chuyên môn tích cực đẩy mạnh phong trào học tập, kỹ năng nghề nghiệp; tham gia các hội thi, hội giảng, đăng ký giờ dạy tốt…CĐ ngành GD Bình Dương đã tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ nhà giáo, NLĐ thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai kịp thời các nghị quyết của cấp trên. Thường xuyên phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt, học tập theo định kỳ nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho ĐVCĐ.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn ngành GD, ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã biểu dương những kết quả nổi bật của CĐ ngành GD trong năm học 2017- 2018. Ông cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn trong việc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của CĐ ngành GD trong năm học vừa qua. Với tinh thần đó, ông đề nghị CĐ ngành GD tỉnh: Tiếp tục đổi mới hoạt động, mọi hoạt động đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của ĐV, NLĐ; nghiên cứu, đề xuất phương thức hoạt động mới; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả; Phát huy tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, Nhà giáo, NLĐ; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, NLĐ bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng sư phạm; nâng cao vai trò, vị thế của đội ngũ giảng viên trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giúp cán bộ, nhà giáo, NLĐ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trước yêu cầu mới trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ 4.0…
HUỲNH THỦY
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN