CĐ ngành Giáo dục tổng kết hoạt động năm học 2017- 2018

07/10/2018 - 08:01

(LĐBD) - CĐ ngành Giáo dục Bình Dương Tổng kết hoạt động năm học 2017-2018. Có 3 tập thể, 2 cá nhân được CĐ Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen

Tham dự hội nghị có  Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Duong, ông  Nguyễn Đình Khánh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, LĐLĐ các huyện, thành, thị ...

Tính đến tháng 5/2018, toàn ngành GD tỉnh BD có 628 trường học các cấp, tăng 37 trường so với năm học 2016-2017. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ, đáp ứng nhiệm vụ. Toàn ngành số GV đạt chuẩn là:100% cán bộ quản lý đạt chuẩn, trên chuẩn 89,28%;  giáo viên dạy lớp đạt chuẩn 99.9%, trên chuẩn 71,48%...

                

3 tập thể, 2 cá nhân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt năm học 2017 - 2018

Trong năm học qua, việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo người lao động, tuyên truyền, giáo dục, tham gia đổi mới quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục được CĐ giáo dục các cấp chủ động, tích cực thực hiện. Cán bộ CĐCS dù đều là kiêm nhiệm nhưng năng nổ, nhiệt tình. Những phong trào CĐ đều được triển khai đến tận ĐV và được mọi người tích cực hưởng ứng.

              

Ông Nguyễn Đình Khánh trao tặng Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018

Các CĐCS đã chăm  lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. CĐ cùng chuyên môn tích cực đẩy mạnh phong trào học tập, kỹ năng nghề nghiệp; tham gia các hội thi, hội giảng, đăng ký giờ dạy tốt…

CĐ Giáo dục Bình Dương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ nhà giáo, người lao động thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai kịp thời các nghị quyết của cấp trên. Thường xuyên phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt, học tập theo định kỳ nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho ĐVCĐ.

Có 3 tập thể, 2 cá nhân được CĐ Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt năm học 2017 - 2018; 12 tập thể, 35 cá nhân được Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

           HUỲNH THỦY

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN