CĐCS Công ty TNHH Nitto Denko từng bước nâng cao chất lượng hoạt động

27/11/2014 - 03:09

Nhắc đến CĐCS Công ty Nitto Denko, chúng ta nghĩ ngay đến đơn vị có nhiều hoạt động ý nghĩa cho NLĐ. Cụ thể, trong nhiều năm qua công đoàn luôn duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để NLĐ có sân chơi giải trí sau những giờ làm việc mệt nhọc. Ngoài ra, công đoàn còn xây dựng được quỹ tương thân tương ái để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Mặt khác, họ còn tích cực tham gia với Ban giám đốc công ty xây dựng TƯLĐTT cũng như giải quyết các vấn đề tranh chấp của NLĐ. Những vấn đề mà NLĐ quan tâm, kiến nghị nhưng hợp tình, hợp lý đều được công đoàn đề xuất với Ban giám đốc kịp thời giải quyết, tránh không để xảy ra tranh chấp lao động đáng tiếc nào, chẳng hạn như trường hợp, công nhân kiến nghị suất ăn giữa ca chưa đủ chất và lượng, công đoàn đã đi thăm dò các công ty bên cạnh, đồng thời nghiên cứu lên thực đơn làm sao bữa ăn giữa ca của NLĐ đầy đủ chất dinh dưỡng để họ tái tạo sức lao động. Sau đó mới đề xuất với Ban giám đốc và bằng những lý lẽ hết sức thuyết phục của mình nên đã được công ty chấp thuận ngay.
Bà Nguyễn Thị Thùy Nga, Phó Chủ tịch CĐCS công ty cho rằng, việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ từ phía công ty và sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của công đoàn cấp trên. Chính nhờ điểm thuận lợi này, nên hoạt động công đoàn tại công ty có nhiều nét khởi sắc, đáp ứng nguyện vọng của CNLĐ. Trong năm nay, ngoài những hoạt động đã được triển khai thường niên như phối hợp với trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương tổ chức cho tất cả NLĐ trong công ty thi bằng lái xe A1 hay hội thao truyền thống trong công ty…thì CĐCS đã mạnh dạn xây dựng nhiều sân chơi mới để NLĐ thuận tiện trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Qua thăm dò ý kiến của NLĐ, chúng tôi nhận thấy họ mong muốn có thư viện để đọc sách, báo, tạp chí…vào thời gian rãnh nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết nên BCH công đoàn đã nghiên cứu xây dựng khu đọc sách cho CNLĐ. Ngoài ra, để phong trào thể dục thể thao của công ty ngày càng phát triển, chúng tôi cũng đã xây dựng sân bóng đá trong khuôn viên công ty, một mặt để các bạn vui chơi, giải trí, mặt khác đây cũng là nơi để các bạn rèn luyện sức khỏe.
“Để nâng cao chất lượng hoạt động, trước hết CĐCS phải gắn việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cơ bản của tổ chức công đoàn, các chương trình hoạt động của công đoàn cấp trên và bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Rõ ràng, trong thời gian qua với những việc làm có lợi cho mình, nên NLĐ rất nhiệt tình tham gia vào tổ chức công đoàn. Chúng tôi luôn xác định, làm sao để NLĐ nhận thấy việc được sinh hoạt công đoàn trong công ty là nguyện vọng, là mục tiêu phấn đấu của mỗi người mới quan trọng. Nhờ vậy mà nhiều phong trào thi đua do Công đoàn phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tiêu biểu như các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động sản xuất”, ông Đỗ Quang Trung, Chủ tịch CĐCS công ty cho biết thêm.

Thanh Thảo


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN