Chế độ của NLĐ nghỉ việc trong thời gian tạm ngưng đóng BHXH?

10/04/2020 - 07:43

Nếu người lao động (NLĐ) nghỉ việc trong thời gian tạm ngưng đóng BHXH thì doanh nghiệp (DN) phải đóng bổ sung đủ số tiền BHXH đã tạm ngưng cho đến thời điểm NLĐ nghỉ việc để chốt và trả sổ BHXH cho họ

Nguyễn Thanh Minh (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: "Tôi nghe nói, nếu gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và phải cho hơn 50% NLĐ tạm ngừng việc thì DN được xin tạm ngưng đóng BHXH cho NLĐ. Nếu trong thời gian này, NLĐ nghỉ việc thì số tiền tạm ngưng đóng BHXH giải quyết thế nào?".

BHXH TP HCM trả lời: Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn về việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất. Theo đó, các DN bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra; không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên sẽ được tạm ngưng đóng BHXH vào quỹ tử tuất, hưu trí đến tháng 6-2020. Nếu dịch bệnh không thuyên giảm có thể được xem xét dừng đóng đến tháng 12-2020.

 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN