Chủ tịch LĐLĐ huyện Dầu Tiếng Đặng Văn Chí: “Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra”

01/06/2015 - 08:03

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà LĐLĐ huyện Dầu Tiếng đã đạt được trong nhiệm kỳ III năm 2010-2015.
Chủ tịch LĐLĐ huyện Dầu Tiếng Đặng Văn Chí:

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện đã luôn coi trọng việc đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, phát triển CĐCS doanh nghiệp ngoài  khu vực Nhà nước, kết nạp đoàn viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động công đoàn, nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ cán bộ, ra sức xây dựng CĐCS vững mạnh… là những nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến hết nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện Dầu Tiếng đã phát triển mới được 13 CĐCS, nâng tổng số CĐCS mà LĐLĐ huyện đang quản lý lên 88 CĐCS với gần 3.300 ĐVCĐ.
Trong nhiệm kỳ qua, việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ đã được các cấp công đoàn tập trung thực hiện, công tác tham gia quản lý ngày càng có hiệu quả. LĐLĐ Huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực đề xuất, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, NSDLĐ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trọng  tâm là thực hiện dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ thông qua việc tổ chức hội nghị CBCC, viên chức và hội nghị NLĐ. Các cấp công đoàn huyện thời gian qua đã tích cực nghiên cứu, đề xuất và góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn, đặc biệt tham gia đóng góp có hiệu quả vào việc ban hành, sửa đổi Hiến Pháp, Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, BHTN.
LĐLĐ huyện đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tổ chức thanh, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT, công tác ATVSLĐ, phòng cháy chữa cháy tại 68 doanh nghiệp. Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật, nhưng còn nhiều sai phạm về giao kết hợp đồng lao động, về ATVSLĐ, thời gian thử việc, nội quy lao động, thang bảng lương, về BHXH, BHYT…Qua kiểm tra đã kiến nghị và hướng dẫn NSDLĐ khắc phục vi phạm, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Đến nay, trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở tỷ lệ CNLĐ được giao kết hợp đồng lao động đạt tỷ lệ 34,73%;  được tham gia BHXH, BHYT đạt tỷ lệ 34,73%; doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động đạt 91%; xây dựng và đăng ký thang, bảng lương đạt 91% và xây dựng, đăng ký thỏa ước lao động tập thể đạt 83,33%, phần lớn TƯLĐTT được xây dựng với nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của nhà nước.
Nhân dịp lễ tết, các CĐCS phối hợp chăm lo tốt các chế độ, chính sách cho CNVCLĐ, hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết ở lại các khu nhà trọ, tặng vé xe cho CNLĐ khó khăn... Các CĐCS thực hiện quỹ xoay vòng, bảo lãnh cho ĐVCĐ vay tín chấp phát triển kinh tế hộ gia đình..Các CĐCS tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho gần 2700 lượt cán bộ CNVCLĐ học tập văn hoá, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học…
Với tinh thần “Tương thân tương ái” nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện đã triển khai vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ các nguồn quỹ như: “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; “Quỹ vì người nghèo”; “Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lụt”; “Quỹ tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”... Ngoài ra các CĐCS còn duy trì hoạt động mô hình quỹ tương trợ giúp nhau vượt khó, ổn định cuộc sống, an tâm công tác.
Pv. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Dầu Tiếng cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động, vậy những khó khăn đó là gì, thưa ông?
Chủ tịch LĐLĐ huyện Dầu Tiếng Đặng Văn Chí:

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên trong quá trình hoạt động, LĐLĐ huyện Dầu Tiếng cũng gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động công đoàn, dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt theo Nghị quyết đã đề ra như tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết hợp đồng lao động, ký kết TƯLĐTT, BHXH-BHYT-BHTN, thành lập Hội đồng HGLĐCS, Hội đồng BHLĐ, tổ chức Hội nghị người lao động, tỷ lệ công nhân qua đào tạo, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa...
Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp còn vi phạm các quy định của Bộ Luật lao động về chế độ, chính sách, tuổi lao động, nên khó khăn cho việc khảo sát, tiếp cận đối với lực lượng CNLĐ. Một số chủ doanh nghiệp thiếu sự hợp tác với tổ chức công đoàn, chưa tạo điều kiện về thời gian để tuyên truyền học tập cho CNLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khó khăn nhất là việc tuyên truyền, giáo dục để tạo nguồn phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Một số CĐCS thiếu tinh thần tham gia các hoạt động phong trào, nhất là phong trào thể dục thể thao do LĐLĐ huyện tổ chức... Đây là những khó khăn tồn tại cần được nghiên cứu khắc phục trong thời gian tới.
Pv: Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ huyện sẽ có những giải pháp nào để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra?
Chủ tịch LĐLĐ huyện Dầu Tiếng Đặng Văn Chí:

Để phát huy kết quả đã đạt được cũng như tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những tồn tại hạn chế, trong nhiệm mới tập thể CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, LĐLĐ huyện Dầu Tiếng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là:
Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình hành động cụ thể phù hợp với từng giai đoạn, phù hợp từng nơi để thực hiện. Quán triệt đến tất cả CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tinh thần Nghị quyết công đoàn huyện. Thường trực LĐLĐ huyện cần quan tâm thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trên cơ sở đó nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ và đề ra chương trình hoạt động cho phù hợp, góp phần thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ IV đề ra.
Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện cũng sẽ  tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, việc tham gia đóng BHXH – BHYT - BHTN, các chính sách, chế độ của NLĐ, đặc biệt là nhân viên hợp đồng ở các cơ quan và công nhân lao động tại các doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho Đảng phát triển đảng viên khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tiến tới thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.
Cán bộ cơ quan Thường trực Liên đoàn Lao động huyện dành nhiều thời gian tăng cường kiểm tra hoạt động ở cơ sở và thực hiện cải cách hành chính trong tổ chức và hoạt động công đoàn.
Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên về những vấn đề liên quan đến CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, phát huy vai trò sáng tạo, năng động của cán bộ công đoàn trong hoạt động.
Xin cảm ơn ông!.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN