Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân: Đại hội Công đoàn các cấp: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” 

17/10/2017 - 08:54

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân (ảnh) vừa có cuộc trao đổi với PV Lao động Bình Dương về công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp (ĐHCĐCC), tiến tới ĐH CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023. Theo Chủ tịch Bùi Thanh Nhân, ĐHCĐCC là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong đoàn viên (ĐV), công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức CĐ.

PV: Thưa ông, ông có thể đánh giá một cách khái quát về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này?

Ông Bùi Thanh Nhân: ĐHCĐCC nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ cùng cấp và nghị quyết ĐHCĐ cấp trên nhiệm kỳ qua. ĐH rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ tới, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam. ĐHCĐCC lựa chọn bầu vào ban chấp hành CĐ những cán bộ, ĐV đạt một số tiêu chuẩn cơ bản như có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐH, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế CĐ Việt Nam trong giai đoạn mới.

ĐH đã xác định phương châm là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Chính vì thế, ĐHCĐCC nhiệm kỳ này tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ CĐCC. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của LĐLĐ tỉnh là chú trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tránh sự phô trương, hình thức.

PV: Theo kế hoạch, ĐHCĐ cấp cơ sở sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2017, và ĐHCĐ cấp trên cơ sở hoàn thành trước ngày 31/3/2018. LĐLĐ tỉnh đã có những chỉ đạo như thế nào để ĐH được diễn ra đúng tiến độ và có chất lượng, thưa ông?

Ông Bùi Thanh Nhân: Ngay từ đầu năm 2017, chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ đại hội, các tổ nghiệp vụ hướng dẫn, hỗ trợ ĐHCĐ các cấp, tập trung củng cố, kiện toàn CĐCS trước khi tiến hành ĐH. Định kỳ giao ban hàng tháng báo cáo kết quả, tiến độ ĐHCĐCC về LĐLĐ tỉnh theo dõi chỉ đạo.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác ĐHCĐCS đến các LĐLĐ huyện, thị, thành phố, CĐ ngành tương đương, CĐ KCN và CĐCS. Thường trực LĐLĐ tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm tham mưu thường trực về việc tăng cường cán bộ LĐLĐ tỉnh đến hỗ trợ công tác ĐH đối với CĐ cấp trên trực tiếp có nhiều CĐCS phải tổ chức ĐH. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng, các ban, các đồng chí thường vụ LĐLĐ tỉnh được phân công phụ trách địa bàn, cơ sở hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHCĐCC, định kỳ tổng hợp báo cáo cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện các công trình, hoạt động ý nghĩa để chào mừng sự kiện chính trị rộng lớn, quan trọng này. Dự kiến vào cuối năm nay, LĐLĐ tỉnh sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm văn hóa – thể thao CNLĐ tỉnh Bình Dương tại phường An Phú, TX. Thuận An, dự kiến khởi công xây dựng mở rộng Trường Mầm non 28/7 giai đoạn 2,  xây dựng khu nhà lưu trú cho CNLĐ trên địa bàn KCN Bến Cát, trung tâm văn hóa thể thao CNLĐ Bến Cát. Tại các cấp CĐ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong trào văn- thể- mỹ để chào mừng ĐH, cũng như tuyên truyền để NLĐ hiểu đúng, hiểu rõ hơn.

PV: Thưa ông, đội ngũ BCH CĐCS đóng vai trò hết sức quan trọng, là người sâu sát, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CNLĐ... Vậy ông có những kỳ vọng gì về lực lượng này, đặc biệt đối với người “thủ lĩnh”- chủ tịch CĐCS?

Ông Bùi Thanh Nhân: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn là một yêu cầu quan trọng, mang tính cấp bách. Ban chấp hành CĐCS cần phải tập hợp được những cán bộ CĐ có tâm huyết, gương mẫu và trách nhiệm. Trong ban chấp hành phải có người trực tiếp tham gia sản xuất, bởi họ là người hiểu sâu sát tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để kịp thời tham mưu cho ban chấp hành. Đặc biệt, tôi kỳ vọng rất lớn vào vai trò người “thủ lĩnh” CĐCS, bên cạnh sự nhiệt tâm thì những người này phải đáp ứng được về trình độ, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của CNVCLĐ và tổ chức CĐ. Nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt phải nắm vững lý luận, nghiệp vụ công tác CĐ, có kinh nghiệm vận động, thuyết phục, tập hợp và tổ chức cho quần chúng hoạt động, có tác phong quần chúng. Quan trọng nhất đây phải là người có uy tín đối với quần chúng, có kỹ năng thương lượng, đàm phán với chủ doanh nghiệp...Chính vì thế, tôi rất mong muốn những người đã có trên 10 năm, 15 năm kinh nghiệm trong công tác này tiếp tục cống hiến, đóng góp cho tổ chức CĐ trong tỉnh thời gian tới, bởi hơn ai hết họ là người hiểu rõ về hoạt động CĐ, cũng như phong trào CNLĐ. Tôi cho rằng, đây mới chính là lực lượng quan trọng, góp phần không nhỏ quyết định đến hoạt động CĐ của tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Xin cảm ơn ông!

Thanh Thảo (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN