Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Lê Thành Nhơn: Đạt nhiều kết quả nhưng cần nỗ lực hơn nữa!

27/01/2016 - 03:32

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Lê Thành Nhơn tặng quà cho CNLĐ nghèo

Pv: Thưa ông, ông có thể đánh giá đôi nét về những kết mà tổ chức công đoàn tỉnh Bình Dương đã đạt được trong năm qua?
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Lê Thành Nhơn:
 
Trước tiên, thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Dương tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể CB-CNVCLĐ trong tỉnh cùng gia đình một năm mới an khang- thịnh vượng.
Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nổi bật là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chính vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền đến CNVCLĐ thì các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn như thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh…. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình với nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng, làm lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hàng trăm tỷ đồng.
Bám sát những nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi 4 kế hoạch để thực hiện 4 chương trình hành động của TLĐLĐVN đó là “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018”, “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”, “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”. Đồng thời tập trung thực hiện 8 nhóm chỉ tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được LĐLD tỉnh đề ra tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX.
Đánh giá lại kết quả hoạt động công đoàn năm 2015 cho thấy các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu năm đều đạt và một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với kế hoạch, chất lượng hoạt động tại nhiều CĐCS được củng cố và từng bước nâng cao, số lượng CĐCS đạt vững mạnh trở lên qua phân loại cuối năm tăng so với những năm trước đây.
 
Pv. Xin ông cho biết, trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại thế giới sẽ có tác động như thế nào đến người lao động và tổ chức công đoàn?

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Lê Thành Nhơn:
 
Năm qua, đời sống, thu nhập và việc làm của người lao động đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên nhìn chung vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt tới đây, khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại sẽ tác động không nhỏ đến đời sống NLĐ cũng như tổ chức công đoàn, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới. Theo tôi, khi Việt Nam tham gia các hiệp định này thì quyền của NLĐ được đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế. Hơn nữa, pháp luật Việt Nam sẽ được tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là chúng ta cần phải sửa đổi luật pháp cho phù hợp với các tiêu chuẩn lao động của quốc tế (nội luật hóa các quy định của FTA), đồng thời phải đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế trên thực tế. Sự cạnh tranh cả trên lĩnh vực năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Dù có nhiều cơ hội nhưng nền kinh tế của nước ta phát triển ở mức thấp nhất trong 12 nước thành viên TPP, trong đó đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng lực cạnh tranh còn nhiều yếu kém. Bên cạnh đó, khi gia nhập tổ chức này thì rất có thể nhiều doanh nghiệp trong nước sẽ mất thị phần thị trường hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, phải chia sẻ lợi ích cho doanh nghiệp FDI, làm giảm việc làm, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Về vấn đề công đoàn, nội dung các điều khoản của TPP khi được ký kết sẽ cho phép NLĐ làm việc trong một doanh nghiệp được thành lập tổ chức của NLĐ ở cấp cơ sở theo sự lựa chọn của họ. Để hoạt động tổ chức này, hoặc gia nhập vào TLĐLĐVN hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (do chính phủ quy định) tùy theo sự lựa chọn của tổ chức đó. Như vậy nếu tổ chức Công đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả, mạnh dạn đấu tranh, đại diện bảo vệ ngày càng tốt hơn cho quyền lợi của NLĐ, nói lên tiếng nói của NLĐ thì tổ chức công đoàn của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh. Ngược lại, nếu tổ chức công đoàn hoạt động không hiệu quả thì các tổ chức này sẽ liên kết lại để bảo vệ quyền lợi của NLĐ có hiệu quả hơn. Lúc đó rất có thể số lượng ĐVCĐ sẽ giảm đi và chuyển sang những tổ chức mới này. Đây là thách thức vô cùng to lớn đặt ra cho tổ chức công đoàn trong những năm tới.
 
Pv: Vậy theo Chủ tịch, trước những thách thức này, tổ chức công đoàn cần phải làm gì để tạo được niềm tin mạnh mẽ hơn nữa của NLĐ?

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Lê Thành Nhơn:
 
Khi Hiệp định này được ký kết thì sau một khoảng thời gian chuẩn bị là 5 năm kể từ ngày hiệp định TPP có hiệu lực đối với Việt Nam, các tổ chức của NLĐ ở cấp cơ sở có thể gia nhập hoặc cùng nhau thành lập tổ chức của NLĐ ở cấp cao hơn như cấp ngành, cấp vùng theo đúng trình tự đăng ký được pháp luật quy định một cách công khai, minh bạch.
Đây là thời gian để Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tổ chức bộ máy để đảm bảo tốt quyền lợi cho NLĐ. Chính vì vậy, dù công đoàn đã đạt được nhiều kết quả nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, trong đó tập trung thực hiện những nội dung thuộc các vấn đề về quan hệ lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và ĐVCĐ. Bên cạnh đó, công đoàn cấp trên cần không ngừng đổi mới phương thức chỉ đạo đối với CĐCS, tiếp tục hướng về cơ sở để hỗ trợ, giúp đỡ CĐCS trong hoạt động.
Theo tôi, quan trọng nhất là đổi mới tư duy tức đổi mới “cái đầu”, kinh nghiệm chỉ thực sự cần thiết khi có tư duy mới dẫn đường. Cần dẹp bỏ cách làm hành chính, hình thức, sáo rỗng, phải thật sự vì cơ sở, vì người lao động thì mới vững chắc và tồn tại. 
 
PV: Vậy theo Chủ tịch, trong thời gian tới, hoạt động công đoàn tỉnh Bình Dương cần thực hiện những nhiệm vụ nào?
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Lê Thành Nhơn:
 
Đứng trước những yêu cầu đã và đang đặt ra, công đoàn tỉnh Bình Dương xác định thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện nghị quyết số 20/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” với trách nhiệm cao nhất. Chú trọng việc nghiên cứu, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam về định hướng hoạt động công đoàn bằng những nội dung và cách làm cụ thể.
Đẩy mạnh công tác chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, có kỹ năng hoạt động, có bản lĩnh chính trị, tâm huyết với tổ chức công đoàn và có uy tín với CNVCLĐ. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn phải thường xuyên sâu sát cơ sở, tiếp xúc với đoàn viên và NLĐ để kết hợp việc hướng dẫn cơ sở hoạt động, tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ với việc nắm bắt và giải quyết những kiến nghị chính đáng, những bức xúc phát sinh trong hoạt động ở cơ sở, trong cuộc sống của đoàn viên và NLĐ. Bên cạnh việc phát triển đoàn viên thì đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng về cơ sở được xem như là nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức công đoàn Bình Dương năm 2016.
Công đoàn tỉnh Bình Dương cũng sẽ phải tăng cường sự phối hợp với chính quyền và các ngành có liên quan theo hướng xác định mục đích, nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm cụ thể. Trong phối hợp hoạt động, công đoàn phải luôn giữ vững nguyên tắc tổ chức và kiên định với chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đồng thời tôn trọng quyền lợi hợp pháp của đơn vị, doanh nghiệp. 
 Dù đang đứng trước nhiều thách thức, song tôi tin tưởng rằng tập thể cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh sẽ biến khó khăn thành hành động, đạt được nhiều thành tích và kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.
 
PV: Xin chân thành cảm ơn ông và kính chúc ông cùng gia đình năm mới  an khang- thịnh vượng.
 
Hoàng Trung
(thực hiện)
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN