Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

30/03/2016 - 08:59

 

Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh đã khái quát những kết quả hoạt động CĐ nổi bật mà LĐLĐ tỉnh BD đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua (2013-2018), các cấp CĐ tỉnh BD luôn bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội XI CĐ Việt Nam, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX CĐ tỉnh BD. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tổ chức CĐ tỉnh BD đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Cụ thể, các cấp CĐ đã tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực từ các cấp như tổ chức cửa hàng CĐ phục vụ các mặt hàng thiết yếu cho CNLĐ, giám sát chất lượng bữa ăn giữa ca...  

Các cấp CĐ tỉnh BD đã vận động thành lập mới 607 CĐCS, kết nạp mới 181.400 ĐVCĐ. Toàn tỉnh hiện có 2.896 CĐCS với trên 612.000 ĐVCĐ. Cùng với việc nâng cao số lượng CĐCS và ĐVCĐ thì tổ chức CĐ tỉnh BD đã đẩy mạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, CNLĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức CĐ đến với CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh đó, tổ chức CĐ đã phối hợp với chính quyền, NSDLĐ tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Qua các phong trào này đã có nhiều CNVCLĐ đạt các danh hiệu LĐ tiên tiến, LĐ xuất sắc với hàng ngàn công trình sản phẩm, sáng kiến có giá trị cao… 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ tỉnh BD đã tập trung triển khai 4 kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, nhằm thực hiện 4 chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ. Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên CĐ và NLĐ cũng đạt nhiều kết quả rõ rệt.
Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh BD cũng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện 4 Chương trình hành động của TLĐLĐVN, nêu một số kiến nghị của cán bộ, ĐVCĐ và NLĐ.
 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà LĐLĐ tỉnh BD đã đạt được thời gian qua. Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng lưu ý, cùng với việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thì LĐLĐ tỉnh BD cần đánh giá đúng những mặt tồn tại để hoạt động tốt hơn. Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong 4 chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN đã đề ra trong nhiệm kỳ 2013– 2018. Đặc biệt, năm 2016 được Tổng LĐLĐVN xác định là năm trọng tâm về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. LĐLĐ tỉnh BD cần tập trung thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa thành lập tổ chức CĐ. Cần phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong việc thương lượng với NSDLĐ để ký kết TƯLĐTT với những điều khoản có lợi cho NLĐ như cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca. Cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm chăm lo bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ...
 
Hoàng Trung
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN