Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng: Đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Bình Dương

18/03/2015 - 08:37

Báo cáo với Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân cho biết: “Trong năm 2014 các cấp công đoàn tỉnh đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là các hoạt động nhân Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên Công nhân với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú; tích cực tham gia thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách cho CNLĐ; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại và tư vấn pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ và ĐVCĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động và đình công, đặc biệt là ổn định tình hình trong tháng 5/2014. Tập trung chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác chăm lo, hỗ trợ cán bộ công chức, CNLĐ nghèo, khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, công tác xã hội từ thiện tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện”.
Cùng với các nhiệm vụ trên, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã tập trung triển khai thực hiện 4 chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN, xây dựng 4 kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2013– 2018 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Sau một năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả quan trọng và có sự tăng nhanh về số lượng và chuyển biến tích cực về chất lượng hoạt động.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng nhìn nhận và đánh giá những tồn tại, khó khăn trong hoạt động công đoàn tỉnh, đồng thời kiến nghị với Đoàn Chủ tịch 7 nội dung quan trọng.
Đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Bình Dương trong năm 2014, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đoàn chủ tịch đã giao. Trong năm 2015, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng lưu ý các cấp công đoàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 4 chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN như phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh. Cần nâng cao chất lượng TƯLĐTT với nhiều bản thỏa ước có lợi hơn cho NLĐ, tăng số lượng và chất lượng hội nghị NLĐ. Năm 2015 cũng là năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng do đó các cấp công đoàn cần phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ… Để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.
Cũng tại buổi làm việc, những kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trả lời.
Với những kết quả đã đạt được, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tin tưởng rằng năm 2015, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới, sáng tạo và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương cũng như xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Hoàng Trung
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN