Chưa tăng lương cơ sở 2021, người lao động vẫn có điểm lợi

12/11/2020 - 08:22

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021, bên cạnh những khoản chế độ của một số đối tượng bị ảnh hưởng thì vẫn có trường hợp người lao động được hưởng lợi.

Chưa tăng lương cơ sở 2021, người lao động vẫn có điểm lợi. Ảnh minh hoạ: Minh Phương

Không tăng tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, giữ nguyên quyền lợi

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế 2008, các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đây là những đối tượng mà thu nhập hàng tháng không bị tác động trực tiếp bởi lương cơ sở, tuy nhiên, khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì số tiền sẽ tăng giảm theo lương cơ sở.

Cụ thể, nếu theo thông lệ hàng năm, lương cơ sở tăng thì năm 2021 số tiền đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng. Tuy nhiên, với việc dự kiến giữ nguyên mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thì đối tượng này sẽ không phải tăng tiền đóng mà vẫn giữ nguyên quyền lợi.

Quyền lợi khi có bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế thì người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng, để được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế thì số tiền cùng chi trả sẽ phải lớn so với trước khi tăng lương cơ sở.

Ví dụ, hiện nay lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng, để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 8,94 triệu đồng.

Nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng, để được hưởng chế chế độ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 9,6 triệu đồng.

MINH PHƯƠNG

https://laodong.vn/cong-doan/chua-tang-luong-co-so-2021-nguoi-lao-dong-van-co-diem-loi-853576.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN