Chuyện kinh phí công đoàn: Cần có biện pháp với các doanh nghiệp “chây ỳ”!

20/07/2015 - 03:00


Có kinh phí, nhiều CĐCS đã hoạt động hiệu quả. Trong ảnh: CĐCS Công ty Pungkook Sài Gòn 2
thành lập Siêu thị Công đoàn để chăm lo cho NLĐ

“6 tháng đầu năm, ủy ban kiểm tra Công đoàn các KCN Bình Dương đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn ở 33 CĐCS. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các CĐCS đã chấp hành đúng các quy định của điều lệ CĐVN trong việc kết nạp đoàn viên, chế độ sinh hoạt của BCH, xây dựng quy chế thu- chi và quyết toán tài chính theo quy định, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ, CNLĐ, thăm hỏi ĐVCĐ có việc hiếu, hỷ, ốm đau thai sản... Thông qua việc kiểm tra đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho CĐCS trong quá trình hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS”. Đây là kết quả từ việc kiểm tra các CĐCS trực thuộc Công đoàn các KCN Bình Dương trong 6 tháng đầu năm vừa được đánh giá tại hội nghị Ban chấp hành Công đoàn các KCN Bình Dương lần thứ 13 khoá III.
Những kết quả khả quan
Cũng theo đánh giá của Công đoàn các KCN Bình Dương thì trong 6 tháng đầu năm 2015, bộ phận kế toán của đơn vị này đã hướng dẫn về công tác tài chính cho 50 CĐCS và thực hiện quyết toán tài chính cho 161 CĐCS, kịp thời tháo gỡ khó khăn và vướng mắc về công tác tài chính cho các CĐCS. Qua kiểm tra cho thấy nhiều CĐCS đã xây dựng được quy chế thu- chi và quản lý tài chính đúng quy định và hướng dẫn của TLĐLĐVN.
Công đoàn các KCN Bình Dương đã tập trung phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS với 10 CĐCS mới được thành lập nâng tổng số CĐCS trực thuộc lên trên 360 CĐCS với trên 120.000 ĐVCĐ. Đặc biệt, việc áp dụng “thử nghiệm” kết nạp đoàn viên theo quy định của điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã đạt nhiều kết quả khả quan với 13 CĐCS được thành lập theo phương pháp này.
Cùng với đó, Công đoàn các KCN Bình Dương đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS với đối tượng là chủ tịch, phó chủ tịch, tổ trưởng công đoàn cùng nhiều lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ các CĐCS về kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động công đoàn.
Những tháng đầu năm 2015, các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”... được nhiều CĐCS phát động đã mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp, điển hình là CĐCS Công ty Esprinta VN, CĐCS Công ty Quốc tế Chutex, CĐCS Công ty Scancom, CĐCS Công ty hàng gia dụng Quốc tế, CĐCS công ty cổ phần Sao Việt…
Các hoạt động van hóa thể thao cũng được nhiều CĐCS tổ chức với chất lượng ngày càng phong phú như hội thao CĐCS Công ty Scancom, ngày hội thiếu nhi ở CĐCS Công ty Pungkook Sài Gòn 2, cuộc thi “Chạy bộ an toàn” do CĐCS Công ty Joon Sài Gòn phát động… đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của NLĐ.
Vẫn còn doanh nghiệp chưa trích kinh phí công đoàn
Mặc dù đã đạt dược nhiều kết quả quan trọng, mối quan hệ lao động ổn định, giảm đáng kể tình trạng tranh chấp lao động tập thể và đình công, cũng như đời sống của NLĐ được quan tâm. Tuy vậy qua kiểm tra cho thấy một số doanh nghiệp vẫn không chấp hành quy định của pháp luật, không trích kinh phí để CĐCS hoạt động. Cụ thể như công ty Co –Win VN (KCN Đồng An 1), Công ty Cosmos VN (KCN Việt Hương), Công ty Kim Phong (KCN Kim Huy)… dù các doanh nghiệp này đã đi vào hoạt động từ lâu và Công đoàn các KCN Bình Dương đã nhiều lần liên hệ làm việc và đã ban hành nhiều văn bản nhắc nhở, nhưng các doanh nghiệp vẫn “chây ỳ”, khiến hoạt động công đoàn ở những đơn vị này gặp không ít khó khăn do không có kinh phí.
Cũng tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13 khoá III, bên cạnh việc đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động công đoàn từ nay đến cuối năm, Công đoàn các KCN Bình Dương tiếp tục kiến nghị LĐLĐ tỉnh Bình Dương thông qua chương trình ký kết liên tịch phối hợp với cơ quan thuế để đôn đốc, nhắc nhở và có biện pháp đối với các doanh nghiệp không chịu trích nộp kinh phí công đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn các KCN Bình Dương cũng tiếp tục kiến nghị với BHXH tỉnh và các ngành chức năng có biện pháp thu hồi nợ BHXH của các doanh nghiệp, đồng thời có những chính sách giải quyết kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
Bên cạnh đó, các Uỷ viên Ban chấp hành đã lấy ý kiến điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn các KCN Bình Dương khoá III đã đề ra.

Nguyễn Hoàng
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN