Có được cho NLĐ nghỉ việc khi NLĐ đang nghỉ không lương ?

03/05/2019 - 11:31

Ứng tiền cho người lao động đi công tác theo lệnh lãnh đạo, do không có chứng từ để hoàn lại, nên công ty buộc phải đền bù. Cty còn cho NLĐ nghỉ việc trong khi họ đang nghỉ không hưởng lương.

Bạn đọc có email viethungx@xx hỏi: "Trong thời gian làm việc, lãnh đạo yêu cầu tôi ứng tiền cho họ đi công tác nhưng sau đó do không có chứng từ để hoàn lại, nên công ty buộc tôi phải bỏ tiền ra trả số tiền đó, nhưng tôi chưa trả đủ. Bây giờ tôi nghỉ việc, công ty không trả sổ BHXH cho tôi, như vậy đúng hay sai". 

"Công ty cho tôi nghỉ việc trong thời gian tôi đang nghỉ không hưởng lương như vậy có đúng không ?"

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: 

Về nguyên tắc, khi bạn ứng tiền từ công ty thì bạn phải có nghĩa vụ làm thủ tục để công ty thanh toán cho bạn số tiền đó. Việc thanh toán phải căn cứ vào các chứng từ hợp pháp. Do đó, nếu bạn không có chứng từ hợp pháp thì xem như bạn chưa hoàn trả đủ nghĩa vụ tài chính cho công ty.

Tốt nhất, bạn nên củng cố các chứng cứ để chứng minh việc ứng tiền đó chỉ là làm thay cho lãnh đạo, chứ không phải cho bạn.

Về việc giữ sổ BHXH, theo nguyên tắc thì công ty phải chốt, trả sổ BHXH cho bạn khi bạn nghỉ việc. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, điều 47, Bộ luật lao động 2012 thì: "Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày".

Do đó, việc Công ty giữ sổ BHXH của bạn nhằm mục đích hai bên phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của nhau.

Điều 39 BLĐ 2012 quy định vế những trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

1. Người lao động (NLĐ) ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được NSDLĐ đồng ý.

3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này.

4. NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Do đó, trong thời gian bạn nghỉ việc riêng không hưởng lương mà được NSDLĐ đồng ý thì NSDLĐ không được quyền chấm dứt hợp đồng lao động với bạn.

Theo Báo Lao động

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN