Có nên nghỉ hưu trước tuổi?

23/10/2020 - 14:35

Những lao động sức khỏe đã quá yếu, không đảm bảo cho công việc hoặc bị suy giảm khả năng lao động nên cân nhắc nghỉ hưu trước tuổi nếu đủ điều kiện hưởng mức lương tối đa khi đã đóng đủ số năm BHXH theo quy định

Từ 1-1-2021, Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực sẽ thay đổi một số điểm trong Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014.

Khi nghỉ hưu trước tuổi người lao động sẽ chịu thiệt về mức hưởng lương vì bị giảm 2% mỗi năm nghỉ. Dù vậy, trong một số trường hợp với những lao động sức khỏe đã quá yếu, không đảm bảo cho công việc hoặc bị suy giảm khả năng lao động vẫn nên cân nhắc nghỉ hưu trước tuổi nếu đủ điều kiện.

Có nên nghỉ hưu trước tuổi? - Ảnh 1.

Nếu không đảm bảo cho công việc hoặc bị suy giảm khả năng lao động nên cân nhắc nghỉ hưu trước tuổi nếu đủ điều kiện hưởng mức lương tối đa khi đã đóng đủ số năm BHXH theo quy định

Ngoài ra, vẫn có những trường hợp người lao động về hưu sớm sẽ được hưởng mức lương tối đa nếu đóng đủ số năm BHXH theo quy định:

- Người lao động đáp ứng điều kiện tuổi nghỉ hưu sớm theo điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 như sau:

- Đối tượng thuộc diện tinh giảm biên chế, hưởng chính sách về hưu trước tuổi (tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7, Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP).

- Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 6 tháng (theo khoản 3, Điều 56 Luật BHXH năm 2014).

Do đó, tùy vào từng trường hợp của người lao động phù hợp theo quy định của pháp luật để lựa chọn nghỉ hưu trước tuổi. Bởi khi bị suy giảm khả năng lao động, sức khỏe yếu nên về hưu sớm.

H.Lê

https://nld.com.vn/cong-doan/co-nen-nghi-huu-truoc-tuoi-20201021085938223.htm

 
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN