Có thuộc trường hợp đóng BHYT, bảo hiểm thất nghiệp?

01/08/2019 - 10:01

Lê Minh Khuê (quận 1, TP HCM) hỏi: "Theo khoản 4 điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, trường hợp người lao động (NLĐ) không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Vậy trường hợp này có phải đóng BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp (BHTN-BNN) không?".

BHXH TP HCM trả lời: Khoản 3, điều 85 Luật BHXH quy định NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản; điều 58 Luật Việc làm quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Mặt khác, căn cứ khoản 1, điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ quy định tại điều 43 của luật này vào quỹ BHTN-BNN. Đồng thời, tại khoản 2, điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định mức đóng BHYTđược xác định theo tỉ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH. Thực hiện theo các quy định trên, NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không thuộc đối tượng đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHTN-BNN. Trường hợp phát sinh tăng BHYT thì người sử dụng lao động đóng 3%, NLĐ đóng 1,5% theo đúng quy định pháp luật.

Theo Báo nld.com.vn
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN