"Còn mảnh đất tiêu cực thì cán bộ tốt sẽ bị thui chột cống hiến của mình"

30/12/2019 - 10:06

“Còn để những mảnh đất để cán bộ tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu, hoặc cán bộ tốt sẽ bị thui chột ngọn lửa cống hiến của mình” – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ ngày 27.12.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết đây là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triến kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, kế hoạch phát triến kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.

Đây cũng là năm tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ là hết sức quan trọng và rất nặng nề.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị ngành Nội vụ tập trung công tác xây dựng thể chế về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức, công vụ, phân cấp quản lý nhà nước. Rà soát những vướng mắc, bất cập trong công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, tránh hình thức trong quy định điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Nhấn mạnh việc xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu phải bảo đảm cụ thể, lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại bảo đảm kết quả đánh giá đúng thực chất, là cơ sở chính xác để thực hiện các khâu quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, tinh giản biên chế. Việc xác định biên chế phải bảo đảm khoa học, sát thực tế, tránh việc áp đặt bình quân giữa các Bộ, ngành, địa phương.

Ông cho rằng, nếu làm tốt cải các tiền lương với tinh giản biên chế, đặc biệt khu vực sự nghiệp công sẽ tạo ra chuyển biến rất lớn. Đồng thời, trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng nếu thực hiện khách quan, công tâm, cán bộ công chức có cơ hội như nhau công bằng để phấn đấu để được xem xét bổ nhiệm nếu đạt được những thành tích, kết quả trong công tác thực sự.

"Điều này rất là quan trọng, sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng, công minh trong tác cán bộ cũng là một động lực để xây dựng được đội ngũ cán bộ giỏi, có phẩm chất, có chuyên môn, có đạo đức, có năng lực, có trình độ và có động lực để cống hiến.

Còn nếu công tác cán bộ không công khai, không minh bạch, có vây cánh, địa phương quản trị cục bộ, chạy các loại chạy, chạy tuổi, chạy chức, chạy bằng cấp… Những cái này sẽ làm thui chột động lực phấn đấu của những cán bộ giỏi mà trung thực. Sẽ là điều kiện cho những cán bộ cơ hội phát triển trong đội ngũ của chúng ta. Còn để những mảnh đất để cán bộ tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu, hoặc cán bộ tốt sẽ bị thui chột ngọn lửa cống hiến của mình” - Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh T.Vương

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh T.Vương

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị ngành Nội vụ cần nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế.

Một nhiệm vụ khác được Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý với ngành Nội vụ đó là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời phải có cơ chế kiểm tra giám sát và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm.

ÁI VÂN - PHẠM ĐÔNG

https://laodong.vn/thoi-su/con-manh-dat-tieu-cuc-thi-can-bo-tot-se-bi-thui-chot-cong-hien-cua-minh-774947.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN