Công chức đã nghỉ hưu bị kỷ luật: Cần giảm, cắt lương hưu

25/10/2019 - 09:16

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, với các cán bộ đã nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật, cần có thêm hình thức kỷ luật là giảm, truất lương hưu vĩnh viễn, kèm theo hệ quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm chế độ chính sách đang được hưởng.

3 hình thức kỷ luật cán bộ đã nghỉ hưu

Một trong những nội dung được Quốc hội tập trung thảo luận tại hội trường trong sáng 24.10 là đề xuất quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu (Khoản 18 Điều 1 – dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức).

 Quốc hội thảo luận tại hội trường.

Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức cho thấy, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng đề nghị quy định rõ trong Luật hình thức kỷ luật phải đi kèm theo hệ quả pháp lý nhất định về vật chất, tinh thần mà người bị xử lý kỷ luật phải chịu.

Một số ý kiến đề nghị trong Luật chỉ quy định nguyên tắc và giao Chính phủ quy định cụ thể cả về hình thức kỷ luật.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn cần phải nghiên cứu thận trọng. Do đó, xin được quy định trong Luật nguyên tắc chung trong xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Cần quy định hình thức kỷ luật giảm, truất lương hưu vĩnh viễn

Góp ý về nội dung đề xuất quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (đoàn Lâm Đồng) cho biết, ông không đồng tình với hình thức kỷ luật “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm”.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển, Đoàn tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu Hiển phân tích, trước hết cần khẳng định việc rà soát hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật về Đảng và xử lý kỷ luật về hành chính nhà nước là cần thiết. Tuy nhiên, thống nhất đồng bộ không có nghĩa là bên Đảng kỷ luật thế nào thì bên nhà nước phải có hình thức kỷ luật như vậy.

Theo đại biểu, việc quy định “xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” có điểm bất hợp lý như sau: Thứ nhất, rất khó giải thích thế nào là tư cách chức vụ và trong các văn bản bổ nhiệm các chức vụ hiện nay không có văn bản nào dùng từ khái niệm là “tư cách chức vụ”.

Thứ hai, quy định hình thức xử lý kỷ luật trên không tương thích và thống nhất với các quy định về trách nhiệm hình sự trong Bộ Luật hình sự và các quy định về xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức đương chức.

Chẳng hạn, theo Bộ Luật Hình sự hiện hành, nếu một cán bộ công chức giữ chức vụ, quyền hạn cao bị xử lý hình sự với hình phạt nghiêm khắc nhất là tù có thời hạn, chung thân thì họ vẫn không bị xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Tương tự như vậy, nếu cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cao nhất là buộc thôi việc thì họ cũng không bị xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm trước đó.

Thứ ba, quy định trên tạo sự tranh cãi không cần thiết về hệ quả pháp lý. Ví dụ nếu xóa tư cách chức vụ thì những văn bản, quyết định người này ký  trong thời gian còn đảm nhiệm chức vụ có còn hiệu lực pháp lý hay không?

Đại biểu Hiển dẫn kinh nghiệm của Đức trong việc xử lý cán bộ đã nghỉ hưu và đề xuất: “Phải kỷ luật cái hiện hữu đang có là giảm và truất lương hưu, hệ quả của nó là tác động đến lợi ích vật chất và tinh thần của người bị kỷ luật, bao gồm lương hưu và các chức danh, chức vụ, danh xưng… đã có trước khi nghỉ hưu. Người bị kỷ luật không còn quyền tự giới thiệu và được giới thiệu với chức danh đã đảm nhiệm”.

Theo ĐẶNG CHUNG -CAO NGUYÊN/ Báo Lao Động

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN