Công đoàn các KCN Bình Dương phấn đấu thành lập 25 CĐCS trong năm 2015

29/07/2015 - 02:16


Những tháng đầu năm, Công đoàn các KCN Bình Dương đã tập trung phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS với 10 CĐCS mới được thành lập nâng tổng số CĐCS trực thuộc lên trên 360 CĐCS với trên 120.000 ĐVCĐ. Tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS với đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, tổ trưởng công đoàn cùng nhiều lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ các CĐCS về kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”… được nhiều CĐCS phát động đã mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó các hoạt động phong trào cũng được nhiều CĐCS tổ chức với chất lượng ngày càng phong phú đã góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.
Cũng trong 6 tháng qua, Công đoàn các KCN Bình Dương đã hướng dẫn công tác tài chính cho 50 CĐCS và thực hiện quyết toán tài chính ở 161 CĐCS. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các KCN Bình Dương đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn ở 33 CĐCS. Qua việc kiểm tra, đã kịp thời hướng nắm bắt và dẫn hoạt động tại cơ sở.
Chủ tịch Công đoàn các KCN Bình Dương Lê Nho Lượng cho biết: “Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn các KCN Bình Dương đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động với nhiều nội dung, trong đó tập trung thực hiện đạt một số chỉ tiêu như công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS với 25 CĐCS được thành lập trong năm 2015, quyết toán tài chính CĐCS và hướng dẫn, cũng cố hoạt động đối với các CĐCS yếu. Bên cạnh đó, Công đoàn các KCN Bình Dương sẽ chỉ đạo các CĐCS tập trung phối hợp với NSDLĐ xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị NLĐ tại doanh nghiệp, tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS, phối hợp cùng Ban quản lý các KCN kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật ở các doanh nghiệp…”

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN