Công đoàn Bình Dương đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động

16/08/2015 - 09:41


Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Bình Dương
đã vinh dự đón nhận Huân Chương Độc Lập Hạng Nhì. Ảnh TL

Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn Bình Dương thời gian qua. Trong nhiệm kỳ 2013- 2018, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đề ra chỉ tiêu kết nạp 100.000 đoàn viên mới, tỷ lệ đoàn viên trong các CĐCS khu vực nhà nước đạt 95%, CĐCS ngoài khu vực nhà nước đạt 70% tổng số lao động trong đơn vị. Về phát triển tổ chức công đoàn đạt 75% đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đủ điều kiện theo Điều lệ công đoàn Việt Nam có tổ chức công đoàn, trong đó, các đơn vị, doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên đạt 100%.
Trên cơ sở khảo sát tình hình doanh nghiệp và lao động trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch cho từng năm và phân bổ chỉ tiêu đến các cấp công đoàn tỉnh. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động thành lập được 57 CĐCS và kết nạp trên 30.000 ĐVCĐ. Tính đến nay, toàn tỉnh hiện có 2.803 CĐCS với gần 577.000 ĐVCĐ.
Sự phát triển nhanh chóng về số lượng ĐVCĐ và CĐCS cũng đòi hỏi các cấp công đoàn Bình Dương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.
Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động
Để đáp ứng yêu cầu đề ra, thời gian qua công đoàn tỉnh Bình Dương đã luôn quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS.
 Trong 6 tháng năm 2015, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 22 lớp bồi dưỡng, tập huấn về quy chế dân chủ, thoả ước lao động tập thể, công tác tài chính, tổ chức và các kỹ năng hoạt động… cho trên 3.100 lượt cán bộ công đoàn. LĐLĐ tỉnh cũng đã cử nhiều cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia các khoá đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về chính trị, công đoàn.
Qua quá trình hoạt động và được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nhiều CĐCS đã phát huy vai trò trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ngày càng hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
Kết quả phân loại CĐCS năm 2014 cũng cho thấy toàn tỉnh có 2.536 CĐCS đủ điều kiện phân loại, trong đó có 1.773 CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; 345 CĐCS đạt loại khá.
Sôi nổi các phong trào thi đua…
Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chính vì vậy ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, thi đua hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tỉnh còn phát động thi đua nhân dịp Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên Công nhân tỉnh Bình Dương năm 2015. Kết quả từ đầu năm đến nay đã có 13 công trình sản phẩm được đăng ký (hoàn thành 1 công trình), đăng ký 114 đề tài, có 1.527 sáng kiến giá trị làm lợi hơn 20 tỷ đồng.
Từ phong trào thi đua, ngày càng xuất hiện nhiều gương cán bộ công đoàn giỏi, gương lao động giỏi. Cụ thể trong năm 2015 đã có 254 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi được biểu dương, khen thưởng. LĐLĐ tỉnh cũng đã phối hợp với sở nội vụ tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Bình Dương năm 2015…
Những vấn đề đặt ra…
Với những nỗ lực trong hoạt động, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả như việc phát động thi đua đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh cũng tích cực tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách cho CNLĐ ở cơ sở, góp phần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Tuy nhiên công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho CNLĐ ở các doanh nghiệp còn hạn chế, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ ở một số doanh nghiệp vẫn chưa được đảm bảo. Các biện pháp chế tài xử lý đối với những doanh nghiệp vi phạm chưa đủ mạnh. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền cho NLĐ ở không ít doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do NSDLĐ không tạo điều kiện về thời gian để tuyên truyền học tập cho NLĐ; việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT, xây dựng và đăng ký thang bảng lương ở khá nhiều doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp. Công tác tài chính còn thất thu, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước… Đó là những khó khăn đặt ra cho tổ chức công đoàn tỉnh Bình Dương thời gian tới.
Với việc phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc chỉ đạo hoạt động, từng bước khắc phục những khó khăn để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Hoàng Văn
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN