Công đoàn Bình Dương: Vững bước gia nhập TPP

27/01/2016 - 03:53

 

Khi VN gia nhập TPP đòi hỏi NLĐ không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề để đáp ứng nhu cầu hội nhập

Nâng cao năng lực cán bộ CĐCS
 
Thực hiện cam kết về lao động trong TPP, sắp tới người lao động Việt Nam (NLĐ) có thể chọn tham gia CĐ hoặc tổ chức đại diện khác nếu thấy CĐ hoạt động không hiệu quả. Điều này có nghĩa tổ chức của NLĐ tại cơ sở có thể lựa chọn gia nhập Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chính thức hoạt động. Và sẽ chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký theo một quy trình minh bạch và được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật.
Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính, khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi Hiệp định, nếu CĐ hoạt động thật sự hiệu quả, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi của NLĐ thì các tổ chức của NLĐ mới ra đời sẽ gia nhập vào Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nhưng nếu CĐ hoạt động không hiệu quả thì các tổ chức của NLĐ mới ra đời sẽ không gia nhập mà tự liên kết lại để bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Nếu tổ chức đó hoạt động có có hiệu quả hơn thì tổ chức CĐ hiện tại chỉ là hình thức, không thực hiện tốt được chủ trương, đường lối của Đảng đối với phong trào công nhân.
Trình độ, kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS sẽ đóng vai trò then chốt, quyết định đến uy tín của tổ chức CĐ. Để tạo dựng uy tín với NLĐ, bên cạnh sự hỗ trợ của CĐ cấp trên, tự thân đội ngũ cán bộ CĐ phải rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng hoạt động. Rõ ràng, để bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, các cấp CĐ cần chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ NLĐ ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với chủ DN; đại diện cho NLĐ xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định; giám sát, kiểm tra và thúc đẩy việc thực hiện những điều khoản đã được ký kết trong HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, CĐ cũng cần đại diện tập thể lao động (LĐ) thương lượng với NSDLĐ để giải quyết những yêu cầu chính đáng.
 
Chủ động đào tạo LĐ có tay nghề
 
Mỗi năm Bình Dương thu hút hơn 1.000 dự án đầu tư mới với nhu cầu LĐ từ 50.000 đến 70.000 người. Do lực lượng LĐ của tỉnh hàng năm bước vào tuổi LĐ khoảng 20.000 - 25.000 người, không đủ đáp ứng nên phải thu hút thêm một lượng lớn LĐ ngoài tỉnh. Thị trường LĐ của tỉnh luôn sôi động, cầu cao hơn cung. Tuy nhiên, nguồn LĐ chủ yếu là LĐ phổ thông, chưa qua đào tạo nên khi gia nhập TPP Bình Dương cũng gặp nhiều thách thức lớn, nhất là về ngoại ngữ, kỹ năng nghề. Áp lực cạnh tranh cao cũng làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp do tình trạng giảm bớt nhân công, nhất là LĐ phổ thông để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất LĐ nhờ đổi mới kỹ thuật và quản trị, hoặc do DN kém sức cạnh tranh giải thể...Do đó, tỉnh BD rất chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho NLĐ. Từ năm 2010 đến nay BD đã xây dựng 64 cơ sở dạy nghề với tổng số cán bộ, giáo viên là 1.233 người, đáp ứng cơ bản công tác đào tạo nghề, hàng năm, số lượng học viên tốt nghiệp ở các trình độ cung cấp cho thị trường LĐ bình quân trên 30.000 người.
Vững bước tham gia TPP, cũng như từng bước xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, LĐLĐ tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các DN đến năm 2020”. Mục tiêu của đề án đến năm 2020, 70% NLĐ trong các DN nói chung, 80% NLĐ làm việc trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) có trình độ học vấn trung cấp phổ thông. Kỹ năng nghề nghiệp, vận động tạo điều kiện để 80% NLĐ trong các DN nói chung, 90% NLĐ làm việc tại các KCN, KCX được qua đào tạo nghề; 50% NLĐ được đào tạo lại, 40% NLĐ có tay nghề. Hàng năm tạo điều kiện để NLĐ trong các DN được tham gia học tập ngoại ngữ, tin học. Đề án còn hướng đến rèn luyện kỹ năng sống cho khoảng 70% NLĐ. 
Ông Nguyễn Thiện Phước, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD cho rằng, việc hỗ trợ để giúp NLĐ nâng cao trình độ, tay nghề đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn xã hội, trong đó CĐCS đóng vai trò quan trọng không chỉ vận động NLĐ học tập về các mặt mà còn phải xây dựng chính sách hỗ trợ NLĐ bằng sự đóng góp của NSDLĐ. Bên cạnh đó, bản thân NLĐ phải nhận thức được việc học tập nâng cao trình độ không còn là cơ hội đổi đời nữa mà chính là tự bảo vệ mình trước cơ chế thị trường nghiệt ngã khi Việt Nam gia nhập TPP, cũng như Cộng đồng chung ASEAN. 
Tham gia TPP sẽ tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về hoạt động CĐ, biến động về đội ngũ CNLĐ và cán bộ, đoàn viên CĐ, về pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động CĐ. Những yếu tố đó tạo ra tác động tích cực và ngược lại đối với tổ chức và hoạt động CĐ. Đó cũng chính là hứa hẹn cho sự phát triển vững mạnh của tổ chức CĐ khi có sự chuẩn bị về chiến lược và đối sách hiệu quả nhằm hạn chế những tiêu cực, phát huy tích cực, kiểm soát được cam kết về LĐ và CĐ theo cách có lợi cho sự phát triển của CĐ Việt Nam.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc thực hiện các cam kết về LĐ trong TPP cũng chính là việc tiếp tục thực hiện những quy định của ILO mà Việt Nam là một thành viên không ảnh hưởng, không làm hạn chế địa vị pháp lý, vai trò, chức năng nhiệm vụ và tổ chức, hoạt động của Tổng LĐLĐVN. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại điều 10 của Hiến pháp, đây là đạo luật gốc, những quy định tại các văn bản pháp luật khác không thể đi lệch nội dung điều 10 này.
 
Thảo Nguyên
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN