Công đoàn các KCN Bình Dương: Biểu dương 233 gương điển hình tiên tiến

01/06/2015 - 07:58

Hiệu quả từ phong trào thi đua
Xác định thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là một trong những nội dung quan trọng của phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, Công đoàn các KCN Bình Dương đã chỉ đạo và triển khai sâu rộng phong trào đến từng CĐCS trực thuộc với nhiều nội dung và hình thức phong phú.
Theo Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN Bình Dương Đào Trần Đông: “Trong các doanh nghiệp, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các CĐCS phát động thường xuyên, liên tục, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng doanh nghiệp. Từ những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của NLĐ đã góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển. Thông qua các phong trào thi đua đã động viên ĐVCĐ, CNLĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất, chất lượng, đủ sức cạnh tranh và tham gia hội nhập khu vực và quốc tế”.
Phong trào thi đua yêu nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo của người lao động, tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có nhiều cách làm hay, sáng tạo…     Chỉ tính riêng các doanh nghiệp trong các KCN thì từ phong trào thi đua này, hàng năm đã có trên 700 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được doanh nghiệp nghiên cứu, đưa vào ứng dụng, tiết kiệm cho doanh nghiệp mỗi năm trên 10 tỷ đồng. Nhiều CĐCS đã phối hợp với Ban Giám đốc công ty triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển của doanh nghiệp và tạo sức lan tỏa đến các CĐCS khác trong khu công nghiệp, điển hình như: CĐCS công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam, CĐCS Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, CĐCS công ty TNHH Esprinta Việt Nam, CĐCS công ty TNHH Scancom Việt Nam…
Cũng theo ông Đào Trần Đông: “Từ phong trào thi đua trong các KCN Bình Dương đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến như chị Trần Thị Diễm, tổ trưởng sản xuất Công ty CP Hàng gia dụng Quốc tế ICP đã có nhiều sáng kiến trong đổi mới kế hoạch sản xuất, cải tiến máy móc sản xuất. Kết quả đạt được là giảm hao hụt dung dịch từ 0,75%/năm xuống còn 0,38%/năm, tiết kiệm gần 11 tấn dung dịch, tương đương trên 250 triệu đồng. Quản đốc bộ phận MPE, Công ty TNHH Scancom Việt Nam Quách Vũ Giang Châu đã có nhiều ý tưởng cải tiến sản xuất của công ty, tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm. Trong năm qua, anh Châu đã có 10 đề tài cải tiến, trong đó có 01 đề tài tiết kiệm chi phí mang lợi cho Công ty trên 390 triệu đồng/máy. Anh Nguyễn Văn Huân, trưởng phòng bộ phận kỹ thuật Công ty MTV Tôn Hoa Sen đã có sáng kiến cải tiến máy cắt tấm mỏng tự điều khiển, xếp bằng tay sang cắt, xếp tự động. Cải tiến máy cuốn niềng trong và vành nhún từ bằng tay sang cắt tự động. Cải tiến, chế tạo thành công sản phẩm tôn vân gỗ…”
Không chỉ đạt nhiều kết quả trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thời gian qua Công đoàn các KCN Bình Dương còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Từ sự gần gũi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ hoạt động cho CĐCS, nhiều CĐCS yếu đã từng bước được củng cố và vươn lên, có những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ cũng như xây dựng mối quan hệ lao động ngày càng hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Từ phong trào này, ngày càng xuất hiện những gương cán bộ công đoàn tâm huyết, gắn bó và có nhiều đóng góp cho tổ chức công đoàn.
Hiện Công đoàn các  KCN Bình Dương đã thành lập được câu lạc bộ cán bộ công đoàn nòng cốt với sự tham gia ban đầu của gần 50 thành viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS trực thuộc. Đây không chỉ là sân chơi, cầu nối giữa cán bộ CĐCS với nhau mà qua đó cán bộ CĐCS sẽ giao lưu học hỏi, hỗ trợ nhau trong hoạt động công đoàn.
Khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho phong trào thi đua
Từ những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bình Dương Lê Nho Lượng nhấn mạnh: “Để duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua đòi hỏi các CĐCS phải tranh thủ sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám đốc doanh nghiệp, công đoàn cấp trên trong công tác thi đua, khen thưởng. Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền giáo dục cho CNLĐ nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua trong thời kỳ mới phải được phát huy”.
Theo kinh nghiệm của ông Lượng thì: “Việc phát động nội dung thi đua phải bám sát vào tình hình, điều kiện cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, đồng thời phải theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và có sơ kết, tổng kết phong trào, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, để tạo động lực và nhân rộng cho mọi người học tập nhằm động viên CNLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra”.
Phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương không ngừng được đẩy mạnh, phát triển đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ. Số lượng các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh được áp dụng vào thực tiễn sản xuất ngày càng tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả có 1.577 công trình sản phẩm; 5.582 sáng kiến cải tiến có giá trị làm lợi trên 132 tỷ đồng... Việc tuyên dương những gương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và gương cán bộ công đoàn tiêu biểu mà Công đoàn các KCN Bình Dương tổ chức là sự ghi nhận những đóng góp thiết thực cả sức lực và trí tuệ của CNLĐ trong quá trình lao động sản xuất. Đây cũng là động lực để NLĐ nỗ lực phấn đấu thi đua, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao bản lĩnh chính trị, tay nghề cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hoàng Trung

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN