Công đoàn các KCN Bình Dương: Vinh dự nhận cờ thi đua dẫn đầu cụm của LĐLĐ tỉnh

30/03/2016 - 09:28

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh (phải) tặng cờ thi đua dẫn đầu cụm cho CĐ các KCN BD

 
Trong năm 2015, CĐ các KCN BD đã thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Chất lượng hoạt động được nâng cao, nhiều CĐCS trực thuộc đã có những mô hình hoạt động mới, sáng tạo, đáp ứng sự kỳ vọng của NLĐ và tạo được sự ủng hộ của NSDLĐ. Năm 2015, CĐ các KCN BD đã thành lập mới 28 CĐCS và kết nạp mới gần 22.000 ĐVCĐ, nâng tổng số các CĐCS trực thuộc lên 367 đơn vị với hơn 122.000 ĐVCĐ. Chất lượng hoạt động CĐ  cũng được nâng cao, tổ chức CĐ đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, CNLĐ. CĐ các KCN BD đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong CNLĐ mà trọng tâm là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng... góp phần xây dựng công ty, doanh nghiệp ngày càng phát triển, đời sống NLĐ được cải thiện. Công tác nữ công không ngừng được củng cố và nâng dần số lượng các Ban Nữ công CĐCS, thực hiện tốt công tác hướng dẫn và quyết toán tài chính...
 
 
Chủ tịch CĐ các KCN BD Lê Nho Lượng tặng giấy khen cho các CĐCS
 
Đạt được những thành tích đáng biểu dương nêu trên là nhờ BCH CĐ các KCN BD đã quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, chuyển mạnh hoạt động về chiều sâu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS và ĐVCĐ. Bên cạnh đó, CĐ các KCN BD cũng phát huy rõ rệt vai trò của cán bộ phụ trách các CĐCS ở từng KCN, kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo hoạt động của các CĐCS. Kết quả phân loại CĐCS trực thuộc CĐ các KCN BD cuối năm cho thấy, đã có 331 CĐCS đủ điều kiện phân loại, trong đó 144 CĐCS vững mạnh và 129 CĐCS đạt khá. 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh đã biểu dương các thành tích mà CĐ các KCN Bình Dương đạt được trong năm 2015; đồng thời nhắc nhở thời gian tới, hoạt động CĐ sẽ gặp không ít khó khăn và thách thức, do đó CĐ các KCN cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sáng tạo và hiệu quả hơn nữa. Các CĐCS cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình để nâng cao hơn nữa chất lượng, xây dựng CĐCS thực sự vững mạnh. 

Nguyễn Hoàng
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN