Công đoàn cần phải đa dạng công tác tuyên truyền, vận động NLĐ

19/04/2019 - 09:25

(LĐBD) - Ngày 3/4, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam đã làm việc với CĐ Văn phòng Trung ương Đảng. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng hoạt động CĐ phải thực chất và xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên (ĐV); đồng thời phải có sự đa dạng trong các hoạt động CĐ. Hoạt động CĐ cần phải bám vào nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, đơn vị.

LĐLĐ tỉnh BD luôn đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền và ký kết giao ước thi đua

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng cho rằng, CĐ cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cho NLĐ, xã hội hiểu hơn về tổ chức CĐ; công tác tuyên truyền, vận động cần phải đa dạng nội dung, hình thức, phải phù hợp với từng đối tượng. Phải ứng dụng công nghiệp 4.0 trong hoạt động CĐ. CĐ cần tham gia cùng chuyên môn nâng cao trình độ, kỹ năng; chăm lo sức khỏe; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ...
Tuyên truyền giáo dục là một trong 3 chức năng của tổ chức CĐ. Tuyên truyền giáo dục để giúp CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sát với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng, Cán bộ CĐ khi tuyên truyền phải biết lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, thời gian, trong đó chú trọng đến những nội dung mà CNVCLĐ mong muốn được nghe, những vấn đề thực tiễn mà xã hội nói chung, CNVCLĐ nói riêng đang quan tâm... thì mới tạo được sự chú ý để tránh sự lãng phí về thời gian, kinh phí tổ chức hoạt động tuyên truyền. Ví dụ như nên chú trọng những vấn đề liên quan sát với đời sống vật chất tinh thần của NLĐ như lương, luật lao động, bữa ăn ca, sức khỏe, giá cả thị trường, giải trí... Chú trọng tuyên truyền miệng kết hợp với hình ảnh trực quan, hoặc lồng ghép vào các hội nghị, sinh hoạt trong cơ quan, qua tổ chức hội thi, đối thoại, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giải đố câu hỏi pháp luật, hái hoa dân chủ... tạo sức hấp dẫn và thu hút sự tham gia của nhiều người. Tuyên truyền kết hợp cung cấp tài liệu dưới dạng tờ rơi với nội dung thiết thực, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ; nghiên cứu sưu tầm các băng đĩa theo từng chuyên đề để phát vào các thời điểm tổ chức hội nghị; giờ ăn ca của NLĐ sẽ có tác dụng rất hiệu quả như một số nội dung về tuyên truyền tác hại thuốc lá, tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.... Cần phổ biến, khuyến khích đọc báo in, báo điện tử của tổ chức CĐ, bởi các kênh này không chỉ là kênh thông tin, truyền thông quan trọng cung cấp thông tin, kiến thức sát với đời sống của NLĐ, NSDLĐ, mà còn là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm, hoạt động của tổ chức CĐ. Các CĐCS doanh nghiệp cần đưa vào quy chế phối hợp định kỳ hằng tháng có ít nhất một hoạt động tuyên truyền cho NLĐ. Cán bộ CĐ phải bàn bạc với NSDLĐ để  được họ bố trí thời gian và địa điểm cho CNLĐ nghỉ để CĐ tuyên truyền, cần lồng ghép nội dung tuyên truyền sát với ích lợi cụ thể của NLĐ, NSDLĐ thì mới dễ được NSDLĐ đồng tình, tạo điều kiện tổ chức. Việc nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên CĐ là rất cần thiết, phải lựa chọn những cán bộ tuyên truyền nhiệt tình, có năng lực, am hiểu rộng, có kỹ năng và phương pháp tuyên truyền sinh động.
Tuy nhiên, thực tế là công tác tuyên truyền của tổ chức CĐ thời gian qua vẫn chưa sát với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Việc tuyên truyền, giáo dục của CĐ chủ yếu mới chỉ đến được cán bộ CĐCS và số ít CNLĐ. Công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật lao động, về tổ chức CĐ cho NLĐ  và NSDLĐ, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế. Do đó thực tế là vẫn còn một bộ phận CNVCLĐ chưa hiểu rõ vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức CĐ. NSDLĐ ở một số doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn chưa ủng hộ CĐ, có doanh nghiệp né tránh việc thành lập tổ chức CĐ trong doanh nghiệp mình. 

Khắc Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN