Công đoàn Công ty CP Cao su Phước Hòa Góp phần cùng công ty vượt khó, phát triển sản xuất

05/11/2016 - 02:30

Toàn cảnh Hội nghị
 
CĐ góp phần hỗ trợ Cty vượt khó
 
Thời gian qua Cty CP Cao su Phước Hòa gặp nhiều khó khăn như giá bán mủ giảm, thời tiết đầu năm nắng hạn cuối năm thì mưa nhiều đã gây khó cho sản xuất, doanh thu. Để vượt qua khó khăn, ban GĐ Cty CP CS Phước Hòa đã đổi mới chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, xây dựng quy chế, quản lý; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, thực hiện đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước và công tác quản lý tài chính, chính sách đối với NLĐ, không để xảy ra lãng phí, vi phạm dân chủ, kỷ luật...Nhờ vậy, 9 tháng đầu năm 2016, Cty đã khai thác được gần 10 ngàn tấn mủ quy khô, đạt tỷ lệ gần 56%, doanh thu đạt gần 627 tỷ đồng. Đời sống việc làm, thu nhập của CNLĐ, các chế độ chính sách cho CNLĐ được duy trì tốt, ổn định, tiền lương bình quân 9 tháng của CNLĐ đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng, riêng quý 3 đạt 6.058.799 đồng/người/tháng. 
 
Anh Nguyễn Văn Sơn- Phó Chủ tịch CĐ Cty CP cao su Phước Hòa cho biết: Dù CĐ có chăm lo đến mấy, nhưng nếu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó, thì đời sống việc làm của NLĐ khó có thể được cải thiện. Do vậy, song song với các hoạt động bảo vệ, chăm lo, hỗ trợ NLĐ, CĐ Cty chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, góp phần cùng Cty vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất. Ngay từ đầu năm, CĐ Cty đã phát động thi đua đến 100% đến các cấp CĐ Cty như phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “luyện tay nghề, thi thợ giỏi”... đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. CĐ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tới CNLĐ, thông tin cho CNLĐ nắm được tình hình sản xuất kinh doanh và những khó khăn và thách thức để CNLĐ hiểu, yên tâm công tác cùng Cty nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
CĐ tiếp tục phát động thi đua lao động giỏi, thi đua nước rút 
 
Trên cơ sở dự báo kinh tế thế giới và khu vực có phục hồi nhưng chậm và tiềm ẩn nhiều khó khăn, giá bán mủ cao su có tăng nhưng vẫn ở mức thấp, ban GĐ Cty Cao su Phước Hòa quyết tâm 3 tháng cuối năm phấn đấu vượt sản lượng 7.786 tấn mủ quy khô (đạt 44,25% kế hoạch năm), riêng tháng 10 dạt 2.112 tấn mủ (đạt 12% kế hoạch năm)... 
CĐ Cty xác định nhiệm vụ tiếp tục sát cánh cùng Cty, góp sức cùng Cty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cụ thể, CĐ tiếp tục góp phần ổn định sản xuất, duy trì tốt chế độ, chính sách cho CNLĐ, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, bàn tay vàng, nâng cao tay nghề, tăng năng xuất chất lượng sản phẩm. CĐ tiếp tục thường xuyên sâu sát CNLĐ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định tư tưởng để CNLĐ yên tâm công tác... 
Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Quanh- Phó Tổng GĐ Cty CP Cao su Phước Hòa biểu dương CĐ Cty đã góp phần giúp Cty sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Ông Quanh nhận định: Tình hình ngành cao su còn khó khăn, dự báo giá cao su năm 2016 tiếp tục bất lợi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng khai thác, doanh thu và lợi nhuận của Cty và thu nhập của CNLĐ. 
 
Để vượt qua khó khăn này, ông Trương Văn Quanh đề nghị CĐ Cty tiếp tục tập trung phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, đặc biệt là phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm, sáng tạo áp dụng các biện pháp giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất sản lượng, duy trì quản lý chất lượng mủ sạch ngay từ vườn cây cho đến chất lượng thành phẩm... CĐ Cty chú ý chăm lo chế độ chính sách và đời sống cho NLĐ, để NLĐ yên tâm sản xuất. CĐ cùng Cty tiếp tục tổ chức quản lý chặt chẽ suất đầu tư trên tinh thần tiết kiệm nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài, phù hợp với xu thế giá cao su hiện nay. 
 
Quỳnh Thanh
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN