Công đoàn Cty cao su Dầu Tiếng

24/10/2014 - 02:24

Với nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2014, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc hoàn thành chỉ tiêu thu hoạch 28.600 tấn mủ cao su. Qua 3 tháng thực hiện đã có 4.547 công nhân khai thác mủ hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, 128 tổ khai thác mủ hoàn thành kế hoạch. Theo đó, công đoàn công ty đã tổ chức đoàn đến thăm, động viên và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quí II với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng.

Năm 2014 công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là diện tích vườn cây cao su kinh doanh của công ty ở độ tuổi nhóm 3 và vườn cây tận thu chiếm trên 50%, năng suất sản lượng thấp. Thời tiết những tháng đầu năm không thuận lợi, nhiều loại bệnh xảy ra trên hầu hết diện tích vườn cây đã ảnh hưởng lớn đến viện thực hiện chỉ tiêu sản lượng. Tuy nhiên, các đơn vị nông trường trong công ty đã quyết tâm, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể đã nêu cao tinh thần vượt khó, xác định rõ nhiệm vụ, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng quý III cũng là động lực thúc đẩy việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, vượt mức kế hoạch sản lượng của công ty năm 2014 và cũng qua phong trào thi đua này là cơ sở để đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các cấp công đoàn, nhằm giúp cho Thường vụ Công đoàn công ty có cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014.

Việt Quang
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN