Công đoàn Cty Cổ phần Xây dựng Bình Dương: Hoàn thiện nhiều quy chế, thỏa ước có lợi cho NLĐ 

07/10/2017 - 14:58

CP Xây dựng Bình Dương Cty hoạt động các lĩnh vực như: Khai thác đá xây dựng, sản xuất và kinh doanh gạch tuynel, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Công đoàn (CĐ) Cty vừa tổ chức Đại hội đại biểu CĐ lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023.  Hiện Cty có 321 lao động, trong đó nữ là 87 người, chiếm tỉ lệ 27%. Mức lương bình quân 06 tháng đầu năm 2017 là 9,4 triệu đồng/người (cao nhất là 34 triệu đồng/người). Ngoài ra, Công ty còn xây dựng khu nhà ở tập thể cho công nhân của Nhà máy gạch.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đã hoàn thiện nhiều quy chế, thỏa ước có lợi cho NLĐ

Hàng năm, tại Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ), lãnh đạo Cty đều công khai tài chính và các khoản chi khác từ quỹ phúc lợi của đơn vị. Việc chi thưởng và các khoản phúc lợi cho NLĐ đều được tổng GĐ và BCH CĐ bàn bạc thống nhất theo Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Trong  nhiệm kỳ qua, CĐ Cty đã xây dựng, sửa đổi hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động của tổ chức CĐ như: Quy chế làm việc của BCH CĐ; Quy chế  phối hợp giữa Ban GĐ và BCH CĐ về nhiều nội dung như tham quan du lịch, thu, thu chi ngân sách CĐ, thi đua, khen thưởng của CĐ, phân công nhiệm vụ của các tổ trưởng CĐ, hoạt động của UBKT CĐ, hoạt động của Ban nữ công, Quy định về việc xét hỗ trợ VLXD (bằng tiền) xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở cho NLĐ...

Định kỳ hàng quý BCH CĐ đều họp mở rộng, bàn kế hoạch hoạt động cho quý sau và họp bất thường khi cần triển khai các hoạt động cụ thể hoặc cần lấy ý kiến tập thể BCH... Trong nhiệm kỳ qua, BCH CĐ đã ký kết TƯLĐTT với Tổng GĐ Cty, phối hợp với Ban GĐ tổ chức Hội nghị đại biểu NLĐ hàng năm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của NLĐ, khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, đảm bảo các chế độ chính sách đầy đủ cho NLĐ.

Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ

CĐ Cty đã tổ chức tốt việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ, nhất là các vấn đề tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. CĐ phối hợp cùng ngành chức năng giải quyết kịp thời các chế độ khi NLĐ ốm đau, thai sản, nghỉ việc, nghỉ hưu, bị TNLĐ. BCH CĐ tham mưu và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT. Các dịp như Tết trung thu, Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi đều tổ chức tặng quà cho con của NLĐ, hỗ trợ NLĐ tham quan du lịch hàng năm, tiền thưởng các ngày lễ, Tết, phụ cấp tiền ăn giữa ca, các chế độ cho LĐ động nữ…

Từ đầu năm CĐ đã phát động phong trào Nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuối năm có đánh giá, công nhận đạt danh hiệu. Ngoài ra, CĐ còn tổ chức, phát động những phong trào thi đua lao động giỏi trong sản xuất và hoạt động CĐ.

Ra mắt Ban Chấp Hành NK mới

Những nhiệm vụ và kiến nghị trong nhiệm kỳ mới

BCH CĐ Cty CP Xây dựng Bình Dương xác định nhiệm kỳ tới phải đạt được các mục tiêu cụ thể như: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ đúng Luật lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Hướng dẫn NLĐ ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) đúng luật, đảm bảo 100% NLĐ sau thời gian thử việc được ký kết HĐLĐ. Đảm bảo 100% NLĐ đã ký Hợp đồng lao động đều được đóng và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.... Đảm bảo các quy định của pháp luật lao động được thực hiện đúng.

Phấn đấu phát triển và kết nạp CNLĐ vào tổ chức CĐ đạt từ 98%/năm trở lên trên tổng số lao động mới tuyển dụng. Hàng năm, ít nhất 90% cán bộ, ĐV đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc, ít nhất 95% Tổ CĐ đạt " Tổ CĐ Vững mạnh", CĐ Công ty đạt "Vững mạnh xuất sắc". Cử cán bộ CĐ tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện do CĐ cấp trên tổ chức. CĐ sẽ giới thiệu ít nhất 05 ĐVCĐ đi học lớp cảm tình Đảng và ít nhất 01 ĐVCĐ được Đảng xem xét kết nạp.

Tại hội nghị, BCH cũng kiến nghị với BGĐ quan tâm hơn nữa và tạo mọi điều kiện để tổ chức CĐ hoạt động thuận lợi hơn nữa. CĐ cũng kiến nghị CĐ cấp trên tổ chức những lớp đào tạo huấn luyện về nghiệp vụ cho các cán bộ CĐCS, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời về các văn bản mới, chính sách mới.

 

Nguyễn Anh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN