Công đoàn Cục thuế tỉnh Bình Dương tổ chức đại hội NK 2017– 2022

02/11/2017 - 20:37

(LĐBD) - Công đoàn (CĐ) Cục thuế Tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Đại hội Đại biểu NK 2017– 2022, đến dự Đại hội có ông Nguyễn Thành Tích– Chủ tịch Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh BD, Ông Huỳnh Đình Trí– Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh BD. Đại hội diễn ra trong không khí cởi mở, thắng thắn.

Ông Nguyễn Thành Tích– Chủ tịch Công đoàn viên chức phát biểu tại Đại hội

Ông Huỳnh Đình Trí– Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh BD phát biểu tại Đại hội

Đời sống ĐVCĐ ngày càng được nâng cao

CĐCS Cục thuế tỉnh BD có 237 ĐVCĐ, trong đó có 113 nữ (chiếm 47%), BCH CĐ gồm 11 thành viên đều là đảng viên. Các hoạt động CĐ như nữ công, ban kiểm tra CĐ, phong trào TDTT, công tác xã hội được tổ chức thường xuyên, thu hút được đông đảo ĐVCĐ tham gia tích cực. Hàng năm CĐ đã phối hợp chính quyền tổ chức thành công hội nghị CBCC; tham gia xây dựng, sửa đổi nội quy, quy chế hoạt động, các chỉ tiêu kế hoạch thi đua của cơ quan. CĐ góp ý cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, quyền lợi của CBCC– VC- NLĐ.

 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong NK qua, BCH CĐ đã tham gia ý kiến bổ nhiệm mới 26 trường hợp, bổ nhiệm lại 55 trường hợp, đào tạo, bồi dưỡng cho 4.810 lượt CBCC (năm 2013: 752 lượt, năm 2014: 1.494 lượt, năm 2015: 961 lượt, năm 2016: 1.138 lượt, 6 tháng đầu 2017: 465 lượt).

Thu nhập bình quân của CBCC– ĐVCĐ của Cục thuế tỉnh BD tăng qua từng năm: Năm 2013: 7,2 triệu đồng/tháng, năm 2014 và 2015: 7,6 triệu đồng/tháng, năm 2016: 8,1 triệu đồng/tháng). CĐ tham gia kiểm tra giám sát đảm bảo việc tham gia đóng BHXH, BHYT cho CBCC, xét nâng lương trước hạn 101 lượt CBCC VP Cục; nâng lương thường xuyên đúng quy định cho 467 lượt CBCC. Vận động 100% CBCC, ĐVCĐ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo...

CĐ trong nhiệm kỳ đã chi thăm hỏi 242 trường hợp từ quỹ CĐ với số tiền hơn 72 triệu đồng, vận động ĐVCĐ đóng góp thăm hỏi, hỗ trợ  cho các trường hợp ĐVCĐ bệnh nặng kéo dài, gặp khó khăn... Một số tổ CĐ đã tổ chức mừng sinh nhật ĐVCĐ. BCH CĐ cũng chú trọng giáo dục CBCC– ĐVCĐ gìn giữ tác phong, ngôn phong của người cán bộ thuế khi tiếp xúc với dân, với Người nộp thuế; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng ngành thuế trong sạch, vững mạnh, tuyên truyền các chương trình quốc gia về: dân số, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm, xây dựng gia đình văn hoá...

Các ĐVCĐ dự Đại hội

Hàng năm, Ban nữ công đều bình xét “nữ hai giỏi”, hầu hết các CB nữ đều đạt tiêu chuẩn hai giỏi, năm 2012 có 115 chị, năm 2013 có 102 chị, năm 2014 có 105 chị, năm 2015 có 111 chị, năm 2016 có 111 chị. Năm 2016 có 02 chị được CĐVC tỉnh khen thưởng thi đua chuyên đề "Giỏi việc nước– Đảm việc nhà"...

Những quyết tâm của NK mới

BCH nhiệm kỳ 2017– 2022  ra mắt

BCH CĐCS Cục thuế đã đề ra chương trình hành động cụ thể cho NK mới như: tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm được giao trong công tác kiểm tra giám sát công tác chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, chăm lo đời sống của CBCC-ĐVCĐ.

CĐCS Cục thuế phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt hội nghị CBCC hàng năm; tham gia xây dựng, sửa đổi nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, các chỉ tiêu kế hoạch thi đua. Tham gia cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, quyền lợi của CBCC– VC- LĐ.

Xây dựng đoàn kết nội bộ trên tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân tình; giúp đỡ nhau. Đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của CĐ cấp trên. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện chương trình cải cách TTHC, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 mô hình khung, vận động CBCC rèn luyện, nâng cao trình độ.

CĐ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho ĐV, tổ chức các phong trào thể thao, thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, xây dựng “Xanh, sạch, đẹp, an toàn trong cơ quan”, phấn đấu đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hoá hàng năm.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thành Tích biểu dương những kết quả mà CĐCS Cục thuế đã đạt được thời gian qua. Ông Nguyễn Thành Tích đề nghị  BCH CĐ trong nhiệm kỳ mới cần phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết nội bộ. CĐ cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ CCVC “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, đẩy mạnh phong trào “thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”… CĐCS cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút ĐV tham gia, tổ chức các chương trình “quỹ tương trợ”, “quỹ xoay vòng giúp nhau làm kinh tế”...

Ông Huỳnh Đình Trí -  Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế  tỉnh Bình Dương phát biểu: những thành quả mà CĐCS Cục thuế đạt được trong nhiệm kỳ qua là công sức của tất cả các công đoàn viên đóng góp. Trong thời gian tới, các cán bộ cục thuế trong quá trình công tác cần chú ý hơn nữa về tác phong của mình cũng như nâng cao chuyên môn và thái độ phục vụ để nâng cao chuẩn mực đạo đức của người CBCCVC. Bên cạnh đó, cần chú trọng phong trào thể thao để rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ cán bộ CCVC.

P.Quỳnh

 

  

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN