Công đoàn Dệt may Bình Dương: “Phát huy hơn nữa vai trò của CĐCS”

13/09/2015 - 11:04

Tại hội nghị, các đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS đã tập trung đánh giá những kết quả hoạt động công đoàn trong quý. Theo đó, với sự nỗ lực của các thành viên trong ban chấp hành, nhiều CĐCS đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Trong quý, các cấp công đoàn dệt may đã tư vấn pháp luật cho 30 doanh nghiệp và 115 CNLĐ về chế độ chính sách. Bên cạnh đó, công đoàn ngành cũng đã thành lập được 1 CĐCS, nâng tổng số CĐCS trực thuộc lên 86 đơn vị với tổng số hơn 39.000 ĐVCĐ.
Bên cạnh đó, công đoàn ngành cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho NLĐ, tổ chức và cử cán bộ CĐCS tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ do công đoàn cấp trên tổ chức…
Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May tỉnh Bình Dương Đặng Thanh Vân cho biết: “Thời gian tới, công đoàn ngành sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 4 chương trình hành động của TLĐLĐVN và thực hiện 4 kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Bình Dương về thực hiện nghị quyết đại hội XI Công đoàn tỉnh Bình Dương. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các CĐCS phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công đoàn ngành sẽ tiếp tục khảo sát các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn và có kế hoạch phát triển, thành lập đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đôn đốc doanh nghiệp trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định. Thời gian tới công đoàn ngành cũng sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn và tài chính cho CĐCS… nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, CNLĐ cũng như xây dựng mối quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định và tiến bộ”.
Cũng tại hội nghị giao ban, Công đoàn ngành Dệt May đã triển khai chi tiết về nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động; Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của nghị định 05 ngày 12/01/2015 của Chính phủ; đồng thời giải đáp một số thắc mắc của cán bộ CĐCS. Qua đó giúp cán bộ CĐCS nắm chắc các quy định của pháp luật, từ đó phát huy vai trò giám sát đồng thời tham mưu với NSDLĐ nhằm bảo vệ tốt quyền lợi của NLĐ.

Hoàng Văn
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN