Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc thương lượng ký kết TƯLĐTT

17/11/2015 - 11:44

 Ký kết TƯLĐTT có tăng, song tỷ lệ DN thực hiện còn thấp

Theo tổng hợp của LĐLĐ tỉnh, số đơn vị, DN có tổ chức CĐ ký kết TƯLĐTT, tăng dần theo từng năm, song tỷ lệ DN thực hiện còn thấp. Đa số TƯLĐTT là do CĐCS chủ động yêu cầu với người sử dụng LĐ để thương lượng, ký kết, hoặc sửa đổi, bổ sung. Một số DN sản xuất kinh doanh có hiệu quả luôn duy trì việc ký kết và thực hiện TƯLĐTT, thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung TƯLĐTT cho phù hợp với khả năng, điều kiện của DN và của NLĐ.

Nội dung TƯLĐTT đã có nhiều điểm có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật như: Chế độ hiếu hỷ, đảm bảo việc làm, mức lương cơ bản, nâng bậc lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng sức khỏe, trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ, chế độ ăn giữa ca, tặng quà sinh nhật, trợ cấp khó khăn đột xuất, thi đua khen thưởng... Tiêu biểu nhất trong số DN làm tốt TƯLĐTT như: CĐ Cty TNHH Chen Tai (VN), CĐ Cty TNHH SaKai Chemical Việt Nam, CĐ Cty TNHH Dệt Kondo, CĐCS Cty CP tư vấn dịch vụ đầu tư ISC…

Cần phải nâng cao chất lượng của TƯLĐTT

Theo ông Lê Văn Dắt, Chủ tịch CĐ các KCN Bến Cát: Tại các CĐ thuộc các KCN Bến Cát, tỷ lệ CNLĐ được ký kết HĐLĐ tham gia BHXH, BHYT đạt 95%; DN đăng ký nội quy LĐ đạt 100%; xây dựng thang bảng lương đạt 100%; DN đăng ký TƯLĐTT đạt trên 70%. Tuy nhiên, tỷ lệ DN tiến hành thương lượng, ký kết TƯLĐTT theo đúng trình tự, thủ tục quy định vẫn còn thấp. Nhiều DN thực hiện điều này mang tính hình thức, đối phó nên chất lượng TƯLĐTT không cao, chủ yếu chỉ sao chép lại một số nội dung của Luật LĐ. Nhiều DN xây dựng và ban hành những văn bản TƯLĐTT dài dòng nhưng các điều khoản thực sự có lợi cho NLĐ so với quy định của pháp luật còn ít. Không ít người sử dụng LĐ, kể cả Ban chấp hành CĐCS chưa nhận thức được tầm quan trọng của TƯLĐTT, nên chưa quan tâm đến TƯLĐTT.

Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số quy định của pháp luật về vấn đề này vẫn chưa rõ ràng, đồng bộ. Hoạt động của tổ chức CĐ trong thương lượng, thỏa thuận với chủ DN nhằm làm tăng quyền lợi cho NLĐ còn khó khăn do kỹ năng đối thoại, thương lượng của cán bộ CĐ còn nhiều hạn chế. Còn không ít DN chỉ chú trọng kiếm lợi nhuận, không quan tâm đến đời sống của NLĐ…

Thiết nghĩ, tổ chức CĐCS cần tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. CĐ cấp trên cần thường xuyên tập huấn đào tạo cán bộ CĐCS những kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến xây dựng, ký kết TƯLĐTT. Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người sử dụng LĐ, NLĐ và cán bộ CĐ. Các cơ quan chức năng cần kiểm tra việc thực hiện pháp luật LĐ của DN, hỗ trợ DN ổn định phát triển sản xuất để DN có điều kiện thực hiện tốt các quy định của pháp luật về LĐ, thực hiện tốt trách nhiệm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ.

CÔNG ĐOÀN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN