Công đoàn đường sắt Việt Nam thăm và tặng quà nhân dịp tháng công nhân

27/05/2014 - 09:05

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Biên- Phó Chủ tịch Công đoàn cùng lãnh đạo các ban của Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà cho công nhân Công ty Xe lửa Dĩ An nhân dịp “Tháng Công nhân năm 2014”.

Ông Phạm Hồng Phi- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty đại diện CB- CNLĐ báo cáo với lãnh đạo Công đoàn Đường sắt Việt Nam về tình hình hoạt động của Công ty xe lửa Dĩ An. Công đoàn công ty đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức học tập chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2014, đăng ký công trình sản phẩm sửa chữa đại tu 9 toa xe, trong đó gồm 2 toa xe khách và 7 xe hàng kịp thời phục vụ vận tải hè 2014 với giá trị 1,1 tỷ đồng. Phấn đấu khai thác kinh doanh dịch vụ hàng ngoài, giá trị 1,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của toàn thể ĐVCĐ và CB- CNV công ty đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn và có những tiến bộ nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống của CB-CNLĐ và đã góp phần cùng ngành đường sắt đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân trong thời gian qua.

Nguyễn Tấn Nè

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN