Công đoàn KCN Việt Nam- Singapore: Đơn vị xuất sắc cụm thi đua năm 2015

01/02/2016 - 10:04

 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Thiện Phước tặng cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho CĐ VSIP

Năm 2015, các cấp công đoàn trong KCN đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ và từng bước hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch công tác của năm. Công tác phát triển đoàn viên, cũng như tuyên truyền giáo dục, vận động NLĐ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Tính đến nay, trong toàn KCN có 267/267 doanh nghiệp có CĐCS xây dựng nội quy lao động, đạt tỷ lệ 100%;  222/267 doanh nghiệp xây dựng, điều chỉnh, bổ sung thang, bảng lương, chiếm tỷ lệ trên 83%; 122 CĐCS đã thương lượng ký kết TƯLĐTT...

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã tuyên truyền, vận động thành lập mới được 15/15 CĐCS đạt tỉ lệ 100%, phát triển mới 10.831/5.000 đoàn viên công đoàn đạt tỉ lệ gần 217 %. Nâng tổng số CĐCS trực thuộc lên 268 CĐCS với 104.281 ĐV/120.076 lao động trong các doanh nghiệp đã có tổ chức CĐCS.

Năm 2016, Công đoàn khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tiếp tục làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và CNLĐ; truyền, giáo dục đoàn viên và CNLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, chú trọng các nội dung thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Giỏi việc nước đảm việc nhà”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp”; Cũng cố và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, cũng như bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐCS có trình độ và kỹ năng...

LĐLĐ tỉnh tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho 4 chủ doanh nghiệp trong KCN

Dịp này, Công đoàn KCN Việt Nam- Singapore đã vinh dự nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong cụm thi đua và nhiều cá nhân, tập thể cũng được tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Công đoàn KCN Việt Nam- Singapore cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

4 chủ doanh nghiệp trong KCN Việt Nam- Singapore cũng vinh dự được LĐLĐ tỉnh BD tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn vì có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN