Công đoàn ngành Y tế Bình Dương: Tổng kết hoạt động Công đoàn và 5 năm phong trào “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”

18/03/2015 - 04:01


Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua
năm 2014 cho CĐ ngành Y tế

Trong năm 2014, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương đã thành lập được 5 CĐCS, kết nạp mới được 444 ĐVCĐ, nâng tổng số lên 32 CĐCS trực thuộc, với 4.715 ĐVCĐ/5.369 CNVCLĐ. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Công đoàn ngành Y tế còn thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Hướng về cơ sở; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Quy tắc ứng xử, nâng cao y đức, xây dựng CĐCS vững mạnh…
Bên cạnh đó, Công đoàn còn quan tâm chăm lo tốt đời sống cho CNVCLĐ và các hoạt động xã hội từ thiện, cụ thể trong năm đã tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật cho 699 ĐVCĐ với số tiền gần 300 triệu đồng; phối hợp với chính quyền, các nhà hảo tâm hỗ trợ suất ăn miễn phí cho 69.112 lượt người với số tiền 630 triệu đồng; khám chữa bệnh từ thiện cho 815 người với số tiền 92 triệu đồng; vận động CNVCLĐ ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, ủng hộ chương trình vì Hoàng Sa- Trường sa…với số tiền 470 triệu đồng. Trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã có 26/30 CĐCS đăng ký các danh hiệu thi đua, kết quả có 154 đề tài nghiên cứu khoa học và 52 sáng kiến cải tiến được công nhận.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2015, Công đoàn ngành Y tế Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tích cực vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp “Quỹ mái ấm công đoàn”, phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng Cờ đơn vị dẫn dầu cụm thi đua năm 2014 cho Công đoàn ngành Y tế; tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Y tế cũng đã tặng nhiều bằng khen và giấy khen cho các CĐCS và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2014.

Ban Mai

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN