Công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

08/09/2016 - 02:26

 

Ông Bùi Thanh Nhân khen thưởng và biểu dương CNLĐ giỏi

 
Công đoàn tổ chức rất nhiều phong trào thi đua
 
Trong những năm qua các cấp CĐ Bình Dương đã luôn coi trọng và kiên trì phát động các phong trào thi đua trong CNLĐ với mục tiêu: Thi đua để cải thiện đời sống NLĐ và giúp đơn vị phát triển. Đó là các phong trào như: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống NLĐ”, “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, xây dựng công sở- đơn vị “Xanh- Sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Thi đua tiết kiệm, chống lãng phí... đã thu hút đông đảo CNLĐ mọi thành phần kinh tế tham gia. Các CĐCS luôn bám sát mục tiêu, đề ra chương trình hoạt động cụ thể, chủ động tham mưu với chuyên môn, với người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhằm tạo động lực khuyến khích phong trào thi đua, định hướng, tạo điều kiện cho CNVCLĐ phát huy được trí tuệ, tinh thần sáng tạo cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp quản lý, nghiên cứu và áp dụng hiệu quả khoa học tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. 
 
Thi đua là làm lợi cho mình và cho đơn vị
 
Anh Trịnh Anh Tuấn- Chủ tịch CĐCS Cty TNHH CN Hài Mỹ cho biết: để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Cty đã tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật, quy chế và chế độ chính sách liên quan của Cty tới từng đoàn viên và NLĐ. Phân tích cho NLĐ thấy thi đua không chỉ giúp đơn vị phát triển mà còn giúp cho bản thân mình tăng thu nhập. Do vậy, các phong trào thi đua được đông đảo CNLĐ tham gia. Anh Nguyễn Hồng Châu- Chánh văn phòng Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ cho biết: CĐ Tổng Cty chỉ đạo các CĐ trực thuộc cụ thể hóa nội dung thi đua như phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh...
 
Để động viên đoàn viên và NLĐ hăng hái thi đua, các CĐCS đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội thi nâng cao tay nghề, thi thợ giỏi, tăng năng suất, bảo đảm an toàn LĐ... Tham mưu với lãnh đạo áp dụng nhiều chính sách khích lệ thi đua như: Thưởng cho LĐ chuyên cần; thưởng đột xuất khi vượt sản lượng; khen thưởng công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao... 
 
Nhờ các phong trào thi đua, nhiều NLĐ đã say mê sáng tạo, đưa ra nhiều ý tưởng cải tiến thiết bị máy móc, có thể nêu vài gương điển hình như: Năm 2015, anh Nguyễn Khuyến- Trưởng phòng Thiết bị Cty Cổ phần Maruichi Sun Steel đã cùng nhân viên nghiên cứu và cải thiện nhằm cắt giảm 10% đến 15% lượng khí ni tơ dư thừa tại bộ phận làm mát và giữ sạch họng đốt (burner) của dây chuyền sản xuất tôn CGL. Sáng kiến của anh Khuyến đã tiết kiệm cho DN từ 1,3 tỉ đến 1,8 tỉ đồng/năm, được Cty mẹ tại Nhật Bản tặng bằng khen... Một ví dụ khác, anh Bùi Văn Sơn đã có sáng kiến chế tạo máy bọ nẹp vừa giúp giảm nguy cơ rủi do bị tai nạn LĐ cho đồng nghiệp khi thao tác máy, nhưng vẫn tăng năng suất, làm lợi cho DN 1 tỉ đồng/ năm...
Ông Bùi Thanh Nhân-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD phát biểu: Các cấp CĐ cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, hình thức thi đua đa dạng, có tiêu chí cụ thể, có nội dung thiết thực, chống hình thức. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước chú trọng phát hiện, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Quỳnh Thanh        
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN