Công đoàn Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV: Giai đoạn mới, nhiệm vụ mới

10/12/2015 - 01:41

 

Tổng GĐ Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV Đoàn Minh Quang tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các CĐCS trực thuộc

 
Tổ chức công đoàn đã phát triển cả về số lượng và chất lượng 
 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh tặng Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho CĐCS
 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh nhận định: Tổ chức CĐ Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV nhiệm kỳ qua đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. CĐCS đã có nhiều nỗ lực vận động, tập hợp ĐVCĐ tự giác chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đến ĐVCĐ, CNLĐ thì CĐCS cũng đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, TDTT, công tác nữ công và xã hội từ thiện…CĐCS cũng đã quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, CNLĐ, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia quản lý và xây dựng mối quan hệ lao động (LĐ)  hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.
Phó Chủ tịch Trương Thị Bích Hạnh chỉ đạo: “Thời gian tới, CĐCS Tổng Cty Thanh Lễ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến ĐVCĐ, CNLĐ, nhất là về chính sách cổ phần hóa DN để NLĐ hiểu rõ nghĩa vụ, quyền và lợi ích khi thực hiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa DN nhà nước. Duy trì thường xuyên việc tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên và NLĐ như LĐ giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật… CĐCS cần tích cực tham gia cùng Ban giám đốc Cty trong quản lý, sắp xếp hợp lý hóa sản xuất, vận động CNLĐ làm việc với chất lượng, hiệu quả cao. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐ từ cấp tổ trở lên. CĐCS Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 4 chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN và kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Bình Dương nhằm thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức CĐ”.
 
 …   Và mong muốn của người đứng đầu DN 
 
Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu trực tiếp xăng dầu; vận tải sông, biển, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (KCN), khu dân cư, đô thị, sản xuất bao bì,  hoạt động công ích môi trường…Tổ chức CĐ tại Cty có 5 CĐCS thành viên trực thuộc với 1.045 ĐVCĐ,  đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của DN,  góp phần xây dựng DN ngày càng phát triển. 
Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV Đoàn Minh Quang phát biểu: “Thời gian tới, CĐ cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đến ĐVCĐ, CNLĐ. Gắn chặt các hoạt động của CĐ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNLĐ. Phối hợp tốt với các đoàn thể để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CNLĐ, động viên khuyến khích đoàn viên tích cực tham gia vào các nhiệm vụ mới của đơn vị. Bên cạnh đó, CĐCS cần tiếp tục xây dựng tập thể Ban chấp hành đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới , vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu mà Đại hội đã đề ra”.
Mong mỏi của người đứng đầu đơn vị cũng là phương hướng hoạt động mà CĐCS Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV đã xây dựng. Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được, các thành viên ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
 
Tại Đại hội CĐCS, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tặng cờ thi đua cho tập thể CĐCS Tổng Cty và bằng khen cho 5 đơn vị trực thuộc CĐCS Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV đã có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động CĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.
 
             Hoàng Văn
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN