Công đoàn Viên chức Bình Dương: Tập huấn công tác nghiệp vụ công đoàn năm 2014

31/10/2014 - 02:18

Lớp tập huấn đã thu hút gần 200 cán bộ CĐCS là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên UBKT, thành viên ban thanh tra nhân dân và kế toán CĐCS tham gia.
Tại buổi tập huấn, cán bộ CĐCS đã được nghe báo cáo viên Trương Thị Tý, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh triển khai các văn bản, nghị định quy định… và hướng dẫn về công tác tài chính công đoàn như Nghị định 191 của chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, hướng dẫn 258 của TLĐLĐVN về đóng đoàn phí công đoàn, quyết định 269 của TLĐLĐVN về việc ban hành quy chế quản lý tài chính công đoàn, hướng dẫn 460 của TLĐLĐVN về việc công khai tài chính công đoàn…

Sau khi nghe hướng dẫn về công tác tài chính, hội nghị cũng đã được nghe báo cáo viên Nguyễn Văn Cương, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh tập huấn về hoạt động của UBKT và Ban thanh tra CĐCS, những vấn đề chung về công tác kiểm tra, tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, nội dung và hình thức kiểm tra…
Qua buổi tập huấn góp phần nâng cao năng lực của cán bộ CĐCS, từ đó giúp CĐCS thực hiện tốt công tác thu, chi và quản lý tài chính công đoàn cũng như thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của UBKT CĐCS và hoàn động của Ban thanh tra  nhân dân, từ đó đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và những quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn.

PV
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN