Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Dương: 100% CĐCS tổ chức hội nghị CBCC đúng thời gian

05/01/2017 - 05:00

 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Thiện Phước tặng Cờ Thi đua của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể

Các CĐCS thuộc CĐ Viên chức tỉnh BD năm qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của CĐ cấp trên đến cán bộ CCVC, ĐVCĐ. Các CĐCS đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, 100% CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCC năm 2016 đúng thời gian, đảm bảo các nội dung theo quy định. Bên cạnh đó, các CĐCS còn tham gia phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC-ĐVCĐ và làm tốt công tác xã hội từ thiện.

Nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

Các CĐCS thuộc CĐ Viên chức tỉnh BD đã tổ chức sôi nổi các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT... với nhiều hình thức và nội dung phong phú, nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, CCVC “Trung Thành – Sáng Tạo– Tận Tụy– Gương Mẫu” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Năm 2016, CĐVC đã thực hiện giao ban đúng theo định kỳ, CĐ cấp trên đã kịp thời nắm được tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn giúp CĐCS thực hiện tốt nhiệm vụ. Kết quả phân loại đã có 51/56 CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Tuy nhiên, theo đánh giá của CĐVC tỉnh thì một vài CĐCS vẫn còn thụ động trong việc xây dựng kế hoạch cho từng tháng, quý và xây dựng kế hoạch theo từng nội dung hoạt động.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, CĐ Viên chức tỉnh BD sẽ cụ thể hóa các nội dung năm 2017 trong chương trình công tác tháng, quý, năm và các kỳ báo cáo tháng, giao ban định kỳ nhằm cụ thể hóa các nội dung hoạt động cho phù hợp.

CĐVC đã họp xét thi đua và đề nghị cấp trên khen thưởng 47 tập thể và 52 cá nhân cấp LĐLĐ tỉnh; 3 tập thể và 3 cá nhân cấp Tông LĐLĐVN. CĐVC cũng tặng giấy khen cho 28 tập thể và 238 cá nhân.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN