Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Dương: Giao ban các công đoàn cơ sở

10/07/2014 - 00:00


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề của CĐCS Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương với chủ đề “Công đoàn cơ sở với công tác tuyên truyền giáo dục năm 2014”;
CĐCS Bảo hiểm Xã hội với chuyên đề “Phong trào xây dựng người cán bộ công chức- viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu và CĐCS Sở Tài nguyên Môi trường với chuyên đề “Phong trào thi đua cải tiến thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả quản lý”. Bên cạnh đó hội nghị cũng đã được hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn cơ sở, theo đó kéo dài nhiệm kỳ của các CĐCS đang thực hiện theo nhiệm kỳ
5 năm 1 lần theo quy định của Điều lệ Công đoàn VN khóa XI.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Dương Nguyễn Thành Tích đề nghị: “Trong thời gian tới các CĐCS cần tích cực tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tiếp tục vận động mỗi CBCC- ĐVCĐ đóng góp ít nhất một đồng thời yêu cầu các CĐCS tổ chức ngày lương ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa”các hoạt động thiết thực chăm lo cho CBCC- ĐVCĐ nhằm chào mừng 85 năm ngày thành lập CĐVN 28/7.
P.V


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN