Công đoàn VSIP: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNLĐ

15/06/2015 - 03:46


Chủ tịch CĐ VSIP Đặng Thị Kim Chi khen thưởng ĐVCĐ xuất sắc

Công đoàn VSIP hiện đang quản lý 257 CĐCS với 97.908 đoàn viên. Trong thời gian qua, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh thì Công đoàn VSIP còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, trong giai đoạn từ 2010-2015, Công đoàn VSIP tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng của phong trào tới CNLĐ. Với phương châm “Sát cơ sở và hướng về người lao động”, Ban Thường vụ Công đoàn VSIP đã ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn các CĐCS tuyên truyền, vận động CNLĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, hằng năm, Công đoàn VSIP phát động liên tục các phong trào thi đua, bao gồm: phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào xây dựng CĐCS vững mạnh, phong trào chăm lo đời sống vật chất tình thần cho CNLĐ, ĐVCĐ, phong trào tương thân tương tương ái và từ thiện xã hội.
Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn VSIP cho biết, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo của NLĐ, tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Trong 5 năm qua đã có trên 500 sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng có hiệu quả trong các doanh nghiệp mang lại giá trị cho tập thể hàng tỷ đồng. Điển hình như anh Nguyễn Thanh Toàn, Công ty TNHH Điện tử Foster VN, trong suốt thời gian làm việc tại công ty, anh Toàn luôn nỗ lực tìm tòi, suy nghĩ các đề tài, sáng kiến trong sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể, anh đã nghiên cứu cải tiến file nhập báo cáo sản xuất hàng ngày (bằng phần mềm Excel) giúp giảm thiểu số lượng báo cáo phải nhập, qua đó cắt giảm bớt nhân sự để chuyển qua thực hiện dự án mới của tập đoàn. Sáng kiến này của anh giúp tiết kiệm được chi phí nhân công khoảng 250 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, anh còn nghiên cứu áp dụng nhiều biện pháp quản lý, tiết kiệm vật tư - văn phòng phẩm sử dụng trong sản xuất như tái chế vật tư - văn phòng phẩm; sàng lọc, loại bỏ những vật tư - văn phòng phẩm không cần thiết; tìm kiếm, thay thế những vật tư - văn phòng phẩm cùng loại nhưng có giá thấp hơn… góp phần tiết kiệm chi phí vật tư - văn phòng phẩm cho công ty gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, anh cũng trực tiếp nghiên cứu, soạn thảo tài liệu đào tạo, tự tổ chức các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng cho nhân viên quản lý sản xuất tại công ty. Qua đó, góp phần tiết kiệm chi phí đào tạo cho công ty khoảng 210 triệu đồng; Anh Đinh Tân Sơn, Công ty TNHH Nitto Denko VN, với giải pháp “Tiết giảm giờ công, chi phí nguyên vật liệu tại công đoạn dập” làm lợi cho công ty trên 100 triệu đồng/năm; anh Cao Trung Hiếu, Công ty TNHH Hoya Lens VN, với giải pháp “Thiết kế giá đỡ cho viết chấm điểm trên tròng kính”, giảm chi phí hơn 150 triệu đồng/năm; anh Đỗ Công Thành, Công ty TNHH Asuzac, với giải pháp “thay đổi phương pháp gia công  và dụng cụ sử dụng để giảm thời gian gia công và giảm tiền sử dụng dụng cụ” làm giảm thời gian trên mỗi sản phẩm là 55 phút hay như công nhân Nguyễn Thị Xuân, Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam, với nhiều giải pháp mang lại hiệu quả trong sản xuất của công ty, mỗi năm làm lợi cho công ty trên 200 triệu đồng…
Cũng từ phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với nhiều sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý, trong sản xuất, hợp lý hoá quy trình sản xuất, thiết bị công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm... đã từng bước ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho NLĐ, nhất là trong tình hình hiện nay, khi mà nhiều DN gặp khó khăn do không ổn định sản xuất khiến cho một bộ phận NLĐ thiếu việc làm.
Qua việc phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNLĐ, kết quả đã có 03 tập thể và 394 lượt cá nhân được biểu dương khen thưởng. Trong đó có 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ; 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 73 cá nhân được tặng Bẳng khen của UBND tỉnh BD; 25 cá nhân được tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh BD và 293 cá nhân được tặng giấy khen của CĐ KCN VSIP.
Đánh giá về các phong trào thi đua của đơn vị mình, Chủ tịch Công đoàn VSIP Đặng Thị Kim Chi nhấn mạnh: “Nhận thức rõ vai trò của thi đua luôn là yếu tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh để góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, hướng đến thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. Chính vì vậy, trong 5 năm qua Công đoàn VSIP đã luôn coi trọng việc phát động các phong trào thi đua trong CNLĐ với mục tiêu: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống người lao động. Phải nói rằng, các phong trào thi đua do Công đoàn VSIP phát động, triển khai luôn được các CĐCS và đông đảo CNLĐ tích cực hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, sâu rộng. Các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu và có chuyển biến về chất lượng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong đội ngũ CNLĐ.”
Tuy nhiên, bà Đặng Thị Kim Chi cũng cho rằng, phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và doanh nghiệp, các hình thức khen thưởng động viên phong trào bằng vật chất còn thấp, chưa có các hình thức khích lệ động viên phong trào về mặt tinh thần. Mặt khác, một số phong trào thi đua chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa phù hợp với điều kiện của từng loại hình cơ sở. Vẫn còn nhiều người sử dụng lao động ở một số doanh nghiệp chưa thấy hết tầm quan trọng công tác thi đua, khen thưởng, chưa thật sự tích cực phối hợp với tổ chức công đoàn, về việc tạo điều kiện hỗ trợ thời gian, vật chất để tổ chức các phong trào thi đua trong CNLĐ tại đơn vị.

Thanh Thảo
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN