Công đoàn VSIP: Tập trung một số nhiệm vụ cuối năm

18/10/2015 - 06:46

Theo đánh giá của Công đoàn VSIP, trong tháng qua, công đoàn VSIP tiếp tục chỉ đạo các CĐCS tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ, CNLĐ. Tổ chức tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS. Tiếp tục khảo sát doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Tính từ đầu năm đến nay đã có thêm 15 CĐCS mới được thành lập (đạt chỉ tiêu kế hoạch năm), số lượng ĐVCĐ đã vượt chỉ tiêu đề ra…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt so với kế hoạch, cụ thể như tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc, việc nộp kinh phí công đoàn của doanh nghiệp... ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tại một số CĐCS.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn VSIP Đặng Thị Kim Chi đề nghị trong tháng tới và những tháng còn lại của năm 2015, các CĐCS cần tiếp tục tập trung các hoạt động chăm lo đời sống, phát huy vai trò nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, CNLĐ. Rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra và tập trung thực hiện như việc phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc... Bên cạnh đó, công đoàn VSIP cũng sẽ tiếp tục khảo sát các doanh nghiệp để có kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đôn đốc doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn đúng theo quy định.
Cũng tại buổi giao ban, Công đoàn VSIP đã triển khai quy chế khen thưởng năm 2015, hướng dẫn số 02 của LĐLĐ tỉnh về công tác xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ sở; Một số quy định mới trong công tác khen thưởng, chấm điểm phân loại CĐCS. Công đoàn VSIP cũng đã công khai tài chính các nguồn kinh phí thu được từ các cuộc vận động do ĐVCĐ, CNLĐ và các CĐCS đóng góp.

H.Văn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN