Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với các Đoàn thể

05/05/2015 - 03:40


Gặp gỡ đối thoại giữa giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ CĐ và CNLĐ
 

Qua 1 năm triển khai Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh cùng với các đoàn thể chính trị tỉnh gồm Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động tỉnh thì các bên đã hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức mình. Các bên đã tích cực phối hợp tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN theo NQ của Chính phủ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và NQ Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay” góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất để các đoàn thể chính trị xã hội hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện cho các đoàn thể phát động phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, đoàn viên. Hỗ trợ các đoàn thể triển khai thực hiện các chương trình, đề án về đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, tham quan học tập kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất…
Các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, đoàn viên thanh niên, công nhân, viên chức lao động ngày càng phát huy hiệu quả và được nhân rộng, khuyến khích các gương điển hình tiên tiến. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Trong đó hưởng ứng Tháng công nhân và “Tuần lễ thanh niên công nhân” các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động. Phát động các phong trào thi đua  tiêu biểu là phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ... Hội Nông dân các cấp quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới… nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt công tác vận động thanh niên nhập ngũ và phòng chống tội phạm trên địa bàn. Các đoàn thể còn tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác xã hội từ thiện, chăm lo cho đoàn viên, hội viên, công nhân lao động nghèo, công nhân bị tai nạn lao động.Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn như tặng quà công nhân, khám và phát thuốc miễn phí, tổ chức tư vấn pháp luật, Luật giao thông, bán hàng giảm giá, trao quà cho thanh niên công nhân xa quê...
 Qua ý kiến phát biểu thảo luận của các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2014 có sự đóng góp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các đoàn thể tiếp tục phối hợp thực hiện triển khai các chương trình, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm đạt hiệu quả cao hơn nữa. Rà soát kết quả đạt được để tập trung giải quyết khó khăn, hạn chế trong thời gian tới. Các đoàn thể chính trị cùng với UBND vận động tuyên truyền tạo sự thống nhất triển khai thực hiện trong toàn thể mặt trận và đoàn thể, việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Quy chế nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, đúng hướng và toàn diện trên các lĩnh vực. Mặt khác các hội, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai nhiều hoạt động dành cho đối tượng công nhân, người ở nhà trọ trên địa bàn tỉnh BD.

Quỳnh Thanh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN