Công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh:Đa dạng các hình thức, chuyển biến về chiều sâu

26/06/2015 - 02:08

Phát huy vai trò của hệ thống báo chí công đoàn
Thời gian qua, Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước trong CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tập huấn cho hàng chục ngàn lượt cán bộ công đoàn về Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT; Triển khai các quy định về an toàn vệ sinh lao động cho CNVCLĐ; Cấp tài liệu pháp luật, tờ rơi, sổ tay tuyên truyền cho CNLĐ… giúp cho CNVCLĐ hiểu được và nắm bắt kịp thời các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến lợi ích, quyền và trách nhiệm của NLĐ cũng như nhận thức rõ hơn về tổ chức công đoàn.
Riêng trong hệ thống Công đoàn tỉnh Bình Dương, việc tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua hệ thống báo chí. Thời gian qua Tạp chí Lao động Bình Dương đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn, những mô hình hoạt động công đoàn thiết thực cũng như gương người tốt việc tốt để nhân rộng…Lao động Bình Dương cũng đã đẩy mạnh công tác phát hành thông qua các CĐCS để đưa báo chí đến với CNLĐ. Trong năm 2014, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã ký kết liên tịch với Báo Lao động để tuyên truyền về hoạt động của tổ chức công đoàn trong tỉnh, phát hành miễn phí đến những CĐCS khó khăn. Từ việc trang bị những tờ báo thiết thực không chỉ giúp CNLĐ nâng cao kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình mà còn là kênh thông tin, giải trí bổ ích cho NLĐ sau những giờ làm việc mệt nhọc.
Chuyển biến về nội dung
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hiện đã thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật cho ĐVCĐ, CNVCLĐ trong tỉnh, đây là điều được đông đảo CNLĐ chờ đợi. Hiện nay, công tác tư vấn pháp luật cho CNLĐ đã được các cấp công đoàn tỉnh thực hiện hiệu quả. NLĐ được tư vấn về các chế độ chính sách, lương, thưởng BHXH, BHYT, các chế độ liên quan đến NLĐ...
Để công tác tuyên truyền giáo dục cho CNLĐ phát huy hiệu quả, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương luôn đổi mới hình thức tuyên truyền và tập trung tuyên truyền những nội dung quan trọng. Nhiều công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp tốt với các ngành chức năng tuyên truyền các chương trình quốc gia, góp phần nâng cao hiểu biết và cập nhật kiến thức cho NLĐ.
Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ. Hàng năm các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng trong công tác vận động CNVCLĐ hưởng ứng tham gia học tập, tự nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng, nghiệp vụ…
Đánh giá lại tình hình thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết của tổ chức công đoàn tỉnh cho thấy phong trào “xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” và cuộc vận động xây dựng “Đơn vị văn hóa” ngày càng phát triển về diện rộng và chiều sâu. Phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT có nhiều bước phát triển, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đã góp phần vào việc chăm lo đời sống cho NLĐ; Công tác tuyên truyền vận động phòng chống “Tội phạm- ma túy- AIDS- Văn hóa phẩm độc hại- nạn mua bán người” và tuyên truyền thực hiện văn hóa giao thông được quan tâm tổ chức thực hiện thường xuyên ở các cấp công đoàn.
Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ IX đã tiếp tục khẳng định việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật cho ĐVCĐ, CNLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp về Pháp luật Lao động, Luật Công đoàn... là những nhiệm vụ trọng tâm được tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN