Công ty Cao su Dầu Tiếng thưởng nóng

06/06/2018 - 17:58

(LĐBD) - Sáng ngày 06/06/2018, tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 05/2018, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã quyết định khen thưởng cho 9 nông trường vượt kế hoạch tháng 05/2018, mỗi nông trường 5 triệu đồng

 Ông Lê Thanh Hưng,Tổng GĐ Cty trao thưởng

 Trong tháng 05/2018, toàn Công ty thực hiện được 8,38% kế hoạch năm. NT Cao su Minh Thạnh 10,21% kế hoạch năm; NT Cao su Bến Súc 9,28% KH năm; NT Cao su Thanh An 8,61% KH năm; NT Cao su Trần Văn Lưu 8,2% KH năm; NT Cao su Đoàn Văn Tiến 8,18% KH năm. Các nông trường còn lại đều thực hiện trên 7% KH năm.

Đến hết tháng 05/2018, Công ty đã khai thác được 6.534 tấn/26.500 tấn, đạt tỷ lệ 24,66%; thu mua mủ tiểu điền 3.389 tấn/14.240 tấn, đạt tỷ lệ 23,80%; chế biến được 10.437 tấn/40.740  tấn, đạt tỷ lệ 25,62%; tiêu thụ 12.173 tấn/ 42.740 tấn, đạt tỷ lệ 28,48%; tổng doanh thu 790 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 449 tỷ đồng, đạt 27,65% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 356 tỷ đồng, đạt 35,57% kế hoạch; thu nhập bình quân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 6,84 triệu đồng/công nhân/tháng, so cùng kỳ năm trước tăng 17%.

Tổng GĐ Cty cũng khen thưởng cho 3 nông trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tái canh – trồng mới và chăm sóc vườn cây năm 2017. Nông trường Cao su An Lập hạng nhất 20 triệu đồng, Nông trường Cao su Minh Tân hạng nhì 15 triệu đồng, Nông trường Cao su Bến Súc hạng ba 10 triệu đồng.  

 Ông Nguyễn Trường Thọ - Phó Tổng Giám đốc Cty trao thưởng cho 3 nông trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tái canh – trồng mới và chăm sóc vườn cây năm 2017.

Trong tháng 06/2018, Tổng GĐ Công ty phát động phong trào thi đua, nông trường thực hiện 10,5% kế hoạch năm trở lên sẽ được thưởng 5 triệu đồng.

Văn Hải

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN