Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa: Làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự

26/06/2014 - 00:00

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

  Ông Trương Văn Quanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy thống nhất công ty và các huyện, thị cho biết: Với đặc thù địa bàn vườn cây của công ty nằm trải dài trên địa bàn 4 huyện, thị, Ban giám đốc công ty xác định việc giữ vững ổn định an ninh trật tự địa bàn nhằm ổn định cho hoạt động sản xuất của các nông trường và công ty là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là nhân tố quan trọng góp phần giúp công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, hàng năm Ban giám đốc công ty phối hợp với lãnh đạo chính quyền các địa phương thành lập, kiện toàn và đưa vào hoạt động hiệu quả Ban chỉ huy thống nhất công ty và các huyện; Tiểu ban chỉ huy thống nhất các nông trường và các xã- thị trấn trên địa bàn. Nhờ đó trong những năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn công ty ngày càng được giữ vững ổn định và ngày càng có chiều hướng giảm dần về số vụ vi phạm.

  Trong những năm qua, thực hiện công tác phối hợp trong việc bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn công ty, Ban chỉ huy thống nhất công ty và các huyện, thị đã chỉ đạo Tiểu ban chỉ huy thống nhất các xã- thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc trộm cắp, phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa của công ty. Riêng trong năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, Ban chỉ huy thống nhất các huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên và công ty đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện quy chế phối hợp, quy chế vùng giáp ranh chỉ đạo các Tiểu ban chỉ huy thống nhất các nông trường công ty và các xã- thị trấn thuộc địa bàn xã- huyện- thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp tuần tra, kiểm soát. Trong 5 tháng đầu năm 2014, Ban chỉ huy thống nhất các huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và thị xã Tân Uyên và công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động bảo vệ tài sản và giữ gìn trật tự địa bàn các nông trường, công ty; qua đó đã phát hiện 36 vụ vi phạm các loại, giảm 20 vụ so với năm 2013; bắt và chuyển giao chính quyền địa phương xử lý 31 vụ với 36 đối tượng, thu hồi
29kg mủ tạp, 35 lít mủ nước, 125kg mủ đông, 92 kg mủ đất; tạm giữ 12 xe máy các loại, 1 ô tô. Đến nay các địa phương đã xử lý 29 vụ, với 32 đối tượng, xử phạt hành chính số tiền hơn 35,7 triệu đồng.

  Đạt được những kết quả như trên theo ông Trương Văn Quanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy thống nhất công ty và các huyện, thị cho biết: Ngoài yếu tố khách quan, nhân tố chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo công ty với lãnh đạo các huyện, thị trên địa bàn công ty; sự phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; sự đoàn kết thống nhất cao trong công tác phối hợp giữa Ban chỉ huy thống nhất công ty và các huyện. Nhiều tiểu ban đã phát huy tốt hiệu quả các phong trào bảo vệ tài sản, xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự, xây dựng và duy trì tốt mối liên kết của các phân ban ấp và đội sản xuất. Đặc biệt là việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữa công ty và chính quyền các địa phương.
                                                                                                                                                           HOÀI PHƯƠNG 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN