Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả

22/05/2015 - 03:28

Ngày 9/5 Chi bộ Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua (2013-2015), dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Chi bộ Công ty CP Đại Thiên Lộc đã lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh có lãi, bảo đảm đời sống, việc làm của NLĐ. Kết quả kinh doanh của Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ qua khá tốt, đạt lợi nhuận sau thuế trung bình 8 tỷ đồng/năm; nộp thuế hàng năm từ 85 tỷ đến 166 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của  người lao động là 5,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần của NLĐ. Hoạt động đoàn thể luôn Đại Thiên Lộc được duy trì tốt, chi đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh”, Chi bộ công ty đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, có 2 đảng viên được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm liền.
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ Công ty đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới tiếp tục lãnh đạo công ty thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, cổ đông và NLĐ; tích cực hoạt động xã hội từ thiện. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên được khen thưởng các cấp; không có cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật.
ông Trần Văn Mến, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp đã biểu dương chi bộ Công ty CP Đại Thiên Lộc đã làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống NL. Thời gian tới, chi bộ cần nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng cho đảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàng lan
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN