Công ty CP Tôn Đại Thiên Lộc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018

24/04/2018 - 15:57

(LĐBD) - Ngày 24/4, Công ty Cổ phần Tôn Đại Thiên Lộc đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

 Ông Nguyễn Thanh Nghĩa-Chủ tịch HĐQT  Cty phát biểu

Năm 2017, sản lượng tiêu thụ của Cty đạt 206. 884 tấn. Doanh thu thị trường nội địa 2.000 tỉ đồng, so với năm 2016 tăng 28,9%; xuất khẩu đạt 23,4 triệu USD, so với năm 2016 tăng 129%.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã đề ra chỉ tiêu năm 2018, doanh thu đạt 3.800 tỉ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 30 triệu USD.

Quỳnh Thanh

.

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN