Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: 10 tháng khai thác, chế biến được hơn 25.950 tấn mủ thành phẩm

14/11/2014 - 08:03

Trong tháng 10/2014, sản lượng khai thác toàn công ty đạt hơn 4.000 tấn, tương đương 14% kế hoạch năm. Lũy kế sản lượng 10 tháng được 21.450 tấn mủ, đạt 75% kế hoạch, so cùng kỳ năm 2013 tăng 0,53%. Bình quân hàm lượng 30%.
Đến thời điểm hiện nay, toàn công ty có 3 nông trường đạt sản lượng cao so với kế hoạch, như Nông trường Minh Tân (86,9%), Bến Súc (83,1%) và Long Nguyên (79,9%). Trong tháng, tỷ lệ mủ tạp tận thu đạt 26%. Tỷ lệ sản lượng mủ tiểu điền thu mua được 4.240 tấn (tương đương 135,32 tỷ đồng), đạt hơn 70% kế hoạch.
Công tác chăm lo đời sống cho công nhân
Với tổng số lao động công ty hiện quản lý là 9.991 người, trong đó có 4.284 nữ. Tổng thu nhập tiền lương hơn 56,58 tỷ đồng; bình quân 5,6 triệu đồng/công nhân/tháng. Song song đó, các chế độ chính sách chăm lo cho CNLĐ được công ty đặc biệt quan tâm. Lũy kế đến hết tháng 09/2014 đã trích nộp bảo hiểm xã hội Bình Dương hơn 117,43 tỷ đồng, đã giải quyết chế độ cho 1.335 cán bộ công nhân nghỉ thôi việc, nghỉ hưu với số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Công tác đào tạo cho cán bộ công nhân công ty
Hiện nay công ty đã cử 88 cán bộ tham gia các lớp tập huấn về an toàn bức xạ, khóa đào tạo về quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, khóa đào tạo An toàn sinh học, khóa đào tạo y sỹ tuyến nông trường năm 2014 và lớp tập huấn Luật đấu thầu cho cán bộ chủ chốt nhân viên phụ trách toàn công ty.
Đồng thời, điều chỉnh và bổ sung các chức năng, nhiệm vụ vào sơ đồ tổ chức, hệ thống FSC và lập thủ tục, ra quyết định thành lập Phòng thi đua tuyên truyền Văn thể công ty. Trong tháng 10 công ty đã ra quyết định khen thưởng cho 2 Nông trường Cao su Minh Tân và Long Nguyên vì đã đạt kế hoạch sản lượng cao nhất.
Tiến độ thực hiện công tác xây dựng cơ bản trong 10 tháng đạt 15%
Đến cuối tháng 10 tổng tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đạt 15% kế hoạch trong đó vốn đầu tư sản xuất đạt 15,99% và vốn phúc lợi đạt 12,88%. Các hoạt động sản xuất liên quan đến môi trường được đặc biệt quan tâm và xúc tiến thực hiện. Duy tu bảo dưỡng các hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Phú Bình, dây chuyền tạp hoạt động ổn định, các thông số đạt tiêu chuẩn cột A; kết quả thông số mẫu nước nghiệm thu 4 lần ở dây chuyền mủ nước đều đạt tiêu chuẩn cột A và đang chuẩn bị thủ tục nghiệm thu hệ thống. Ở nhà máy chế biến mủ cao su Long Hòa, các thông số tiêu chuẩn về môi trường chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định đang được theo dõi và đã điều chỉnh khắc phục. Các công trình giao thông, xây dựng cống thoát nước trên đường lô đạt trên 60%

Việt Quang


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN