Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

27/07/2015 - 03:02


Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty

 

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty cho ông Lê Thanh Hưng - Thành viên hội đồng thành viên kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, nay giữ chức vụ Thành viên hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Tại Hội nghị đã lấy ý kiến tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đối với ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên hội đồng thành viên - Phó tổng giám đốc công ty để bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên kiêm nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đối với ông Nguyễn Kỳ Nam - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán công ty và bà Nguyễn Kim Ngọc Trang - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp.

Việt Quang

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN