Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Ngày 01/6 sẽ khánh thành khu vui chơi thiếu nhi gần 10 tỷ đồng

24/05/2017 - 07:29

 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh và TGĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng Lê Thanh Hưng thăm khu vui chơi thiếu nhi, trung tâm văn hóa.

Tại buổi làm việc của Thường trực công đoàn ngành Cao su Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Bình Dương với Công đoàn công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về công tác chuẩn bị đại hội công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, ông Lê Văn Kim thông tin: Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội Công đoàn Công ty sẽ diễn ra vào ngày 14-15/6. Công tác chuẩn bị về nội dung, văn kiện và nhân sự; công tác tuyên truyền... đang được gấp rút chuẩn bị”. Về nội dung của đại hội, Công đoàn Công ty đã xây dựng các văn kiện như báo cáo tổng kết, mục tiêu phương hướng... Đề án nhân sự cũng đã thực hiện đúng theo quy định của Công đoàn cấp trên và sự chỉ đạo của Đảng ủy công ty. Các CĐCS trực thuộc cũng đã tuyên truyền đến ĐVCĐ với các hoạt động chào mừng ở cơ sở, thực hiện treo pano, áp phích, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã thành lập 2 tiểu ban phục vụ Đại hội: Tiểu ban nhân sự, nội dung do ông Lê Văn Kim- Chủ tịch làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban trang trí, tuyên truyền, khánh tiết do bà Lý Thiện Nữ- Phó Chủ tịch làm trưởng tiểu ban. Các Tiểu ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng nội dung chương trình công tác phục vụ Đại hội.Trước đó, 17 đơn vị CĐCS trực thuộc đã tiến hành xong đại hội, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 
 
Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn ngành Cao su Việt Nam cho biết, Ban thường vụ Công đoàn ngành chọn Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là đơn vị tổ chức “Đại hội điểm” của khu vực miền Đông Nam Bộ, do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là “anh cả đỏ” của ngành cao su, là đơn vị có truyền thống anh hùng, có hoạt động công đoàn quy cũ, nề nếp, là hình mẫu hoạt động công đoàn cho toàn ngành. Đại hội công đoàn lần này sẽ tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ lựa chọn bầu ra Ban chấp hành có đủ trình độ năng lực và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có tâm huyết với công tác công đoàn, có uy tín trong phong trào công nhân và có bản lĩnh trong đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công nhân lao động.
Tin rằng sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ thành công tốt đẹp.
 
N.Hoàng 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN