Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn ANTT và PCCC năm 2013

26/05/2014 - 08:08

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2013 với sự nỗ lực và cố gắng của Ban chỉ huy thống nhất Công ty- huyện và các tiểu ban chỉ huy thống nhất xã- nông trường đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa doanh nghiệp và địa phương, tranh thủ được sự phối hợp giữa các lực lượng cùng các ban ngành, đoàn thể nên đã tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngăn chặn kịp thời mọi tình huống phức tạp, không để xảy ra những điểm nóng trên địa bàn. Kết quả là số vụ trộm cắp mủ giảm so với năm 2012, không để xảy ra cháy nổ… đảm bảo an ninh trật tự, góp phần hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác này cũng gặp không ít khó khăn như địa bàn rộng, thời tiết nắng nóng kéo dài, đối tượng trộm cắp mủ ngày càng tinh vi và thủ đoạn…

Với những kết quả đã đạt được, năm 2014 công ty đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó quan trọng nhất vẫn là xây dựng và tổ chức lực lượng, coi công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật là mục tiêu cơ bản trong công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra vườn cây. Bên cạnh đó phải động viên và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật từ và PCCC trên địa bàn…

Cũng nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự nhận được bằng khen, giấy khen các cấp

NguyễnHoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN