Công ty TNHH Shyang Hung Cheng: Chấp hành tốt pháp luật để phát triển

17/11/2015 - 10:38

Từ Hội nghị người lao động, công nhân được “cởi tấm lòng”!

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để tăng số lượng và chất lượng các doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn chưa đạt được yêu cầu. Có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tổ chức được hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc, do đó NSDLĐ và NLĐ chưa tìm được tiếng nói chung. Hệ quả là nhiều cuộc tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xảy ra do không kịp thời tháo gỡ và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động.

Với việc xác định chấp hành tốt pháp luật, chăm lo đời sống cho NLĐ để phát triển bền vững, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng đã tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT... cho NLĐ. Trong nhiều năm nay việc tổ chức hội nghị NLĐ đã được công ty phối hợp với ban chấp hành công đoàn duy trì hàng năm và đối thoại tại nơi làm việc được duy trì hàng quý. Việc tổ chức tốt Hội nghị NLĐ nên nhiều vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động được kịp thời giải quyết, NLĐ như được “cởi tấm lòng”.

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Shyang Hung Cheng Nguyễn Minh Hoàng cho biết: “Hoạt động ý nghĩa và thiết thực này đã được duy trì từ nhiều năm nay. Ngày 17/10 vừa qua, ban giám đốc và ban chấp hành CĐCS công ty cũng đã phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ năm 2015 với sự tham gia của gần 200 đại biểu NLĐ. Qua việc tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa nhất, ổn định nhất và tốt nhất để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đem lại nhiều lợi ích cho NLĐ. Tại hội nghị lần này, chúng tôi cũng nhận thấy NLĐ đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm và tâm huyết với nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu cho doanh nghiệp”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Đình Khánh nhận định: “Tôi nhớ tại hội nghị NLĐ năm 2014 đã có gần 10 ý kiến, kiến nghị của NLĐ, tuy nhiên sau khi đối thoại, công ty đã tỏ rõ sự thiện chí, nghiên cứu khắc phục những ý kiến đóng góp của NLĐ và đến nay cơ bản đã được giải quyết”. Ông Trần, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Shyang Hung Cheng cho biết: “Năm nay công ty cũng đã có thêm nhiều hoạt động như khen thưởng CNLĐ, đào tạo cán bộ, CNLĐ nâng cao trình độ quản lý và nâng cao tay nghề…”

Tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS hoạt động hiệu quả

Theo báo cáo tài chính của công ty, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng. Đến nay số lao động làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động đã được ký kết không xác định thời hạn trên 80%; 100% ĐVCĐ đều được ký kết HĐLĐ đúng pháp luật; các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn lao động được thực hiện đầy đủ và kịp thời cho người lao động sau khi ký hợp đồng chính thức làm việc tại công ty.

Không chỉ chấp hành đúng pháp luật lao động, công ty TNHH Shyang Hung Cheng còn tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện cho CĐCS hoạt động. Như bố trí văn phòng công đoàn và trang cấp các thiết bị cho BCH CĐCS làm việc; bố trí 2 cán bộ làm công tác chuyên trách công đoàn, tạo điều kiện về thời gian cho công đoàn hoạt động; trích kinh phí công đoàn theo quy định của luật, tạo điều kiện cho công đoàn quản lý Wow café, khu ẩm thực và siêu thị phục vụ CBCNLĐ tại công ty. Hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động do công đoàn tổ chức như văn nghệ, thể thao, hoạt động thông tin, tuyên truyền, tổ chức lớp học bổ túc văn hóa, duy trì tốt các kênh thông tin như báo chí nội bộ, đối thoại ba bên, thùng thư góp ý, thư sáng kiến. Những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, Ban giám đốc luôn bàn bạc, trao đổi và tham khảo ý kiến của BCH Công đoàn trước khi quyết định và thông tin rộng rãi đến đông đảo người lao động…

Chính việc tôn trọng pháp luật lao động, tôn trọng NLĐ là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công ở Shyang Hung Cheng. NSDLĐ thực hiện đúng các quy định của pháp luật và có những chính sách để thu hút, giữ chân lao động, NLĐ cũng tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy của công ty. Sự tương tác ấy đã và đang thúc đẩy sự phát triển công ty trên tinh thần hai bên đều có lợi.

Hoàng Văn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN