Cty Cao su Dầu Tiếng thưởng 10 triệu đồng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền

09/10/2019 - 14:22

(LĐBD) - Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa khen thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền 10 triệu đồng vì xuất sắc trong việc thu mua mủ cao su tiểu điền.

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng GĐ Cty  trao thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền

Tính đến hết tháng 9 năm 2019, ban thu mua mủ cao su tiểu điền đã thu mua được 10.296 tấn mủ cao su quy khô, đạt tỷ lệ 79,20% KH năm. Công ty đã khai thác được 17.040 tấn/26.600 tấn, đạt tỷ lệ 64,06% KH năm; chế biến được 27.812 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 70,23% KH năm; tiêu thụ 25.911 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 65,43% KH năm. Tổng doanh thu 1.176 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 302,99 tỷ đồng, đạt 29,03% kế hoạch.

Tổng số lao động tại công ty mẹ là 5.318 người, trong đó lao động nữ là 2.381 người. Đến nay, Công ty mẹ đã giải quyết xong lương tháng 8/2019 cho cán bộ, CNLĐ, lương bình quân 7,7 triệu đồng/CN/tháng; thu nhập bình quân đạt 8,14 triệu đồng/CN/tháng, lương bình quân 8 tháng đầu năm 6,29 triệu đồng/CN/tháng; thu nhập bình quân 8 tháng đầu năm đạt 7,44 triệu đồng/CN/tháng. Các chế độ chính sách khác công ty đều giải quyết thỏa đáng, lũy kế đến nay công ty đã giải quyết chi bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật: 13,965 tỷ đồng, trang cấp phòng hộ lao động: 4,782 tỷ đồng; giải quyết tiền ăn giữa ca: 22,367 tỷ đồng;

Văn Hải

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN